‹ Sterke Simson, Zwakke SimsonSchepping van de Mens ›
De schepping van tijd
Gepubliceerd op 08-11-2005

Bij een vergelijking van de verschillende cosmogoniën valt op dat er nooit sprake is van een schepping "ex nihilio" (uit het niets). Zo zien wij bij de griekse mythes reeds de aanwezigheid van een "Chaos" (materie) en een "Cronos" (tijd). De Babylonische "Enumu Elish", wiens naam is afgeleid van de eerste twee woorden, begint met Toen boven in de hemel ... waarbij "toen" verwijst naar de aanwezigheid van tijd, en de eerste Apsu de god die de wateren vertegenwoordigd, de aanwezigheid van materie aangeeft.

In Genesis 1 lezen we בְּרֵאשִׁית, בָּרָא אֱלֹהִים, אֵת הַשָּׁמַיִם, וְאֵת הָאָרֶץ "In het begin schiep God de hemel en de aarde." Hier zien we een aantal essentiële verschillen:

  1. Als eerste het woord bara'  "scheppen", dit wordt in de Bijbel alleen gebruikt voor het scheppen van iets totaal nieuws, wat nog niet eerder bestond.
  2. Het tweede wat opvalt is dat God pas na de actie "In het begin schiep" wordt genoemd. Terecht is afgevraagd waarom er niet 'élohîm bara' bir'shît  (God begon te scheppen) staat, de reden is hierboven gegeven: bara'  betekent scheppen "ex nihilio", wat voor de menselijke geest onbegrijpbaar is, namelijk omdat het "Wezen" dat verantwoordelijk voor deze actie ondefinieerbaar is, omdat Hij niet door onze zintuigelijke organen kan worden waargenomen. Daarom is het voor de tekst nodig om ons eerst te vertellen over een activiteit van Hem bara', waarvan de resultaten ons toestaan om Hem te "observeren".
  3. Uit het voorgaande komt nog een derde vraag: Waarom "In het begin schiep"? Sommige vertalingen, zoals de Living Bible en de Good News Bible willen dit liever vertalen met "Toen God begon te scheppen" of zoals de NV in een kanttekening "In het begin toen God de hemel en de aarde schiep". Waarschijnlijk hebben zij zich hierbij laten beïnvloeden door het beginwoord van het Babylonische scheppingsverhaal "toen boven". Echter de vergelijking van Genesis 1 met het Babylonische scheppingsverhaal heeft twee grote bezwaren:
    1. Het Akkadische woord enuma, lett. "toen, wanneer", mag niet worden gelijkgesteld met het Hebreeuwse woord Bere'shith, lett. "in een begin". Het woord "enuma" is namelijk een bijwoord van tijd, terwijl Bere'shit een zelfstandig naamwoord is.
    2. Het Babylonische scheppingsverhaal kan men inhoudelijk niet gelijkstellen met het Bijbelse scheppingsverhaal. Ook al zijn er enkele inhoudelijke overeenkomsten, de verschillen zijn des te groter. We komen hier later op terug.
Werd hierboven gesteld, dat de letterlijke vertaling "in een begin" was, waarom wordt dan door veel vertalingen, zoals de SV en NBG, "in het begin" gebruikt? Beide varianten zijn grammaticaal mogelijk, de vertalers van de SV en NBG zijn uitgegaan van het gezichtspunt van de schepping, waarbij het inderdaad "het begin" is, terwijl in de andere variant wordt uitgegaan van het gezichtspunt van de Schepper welke reeds voor Zijn schepping aanwezig was, dus "in een begin". Deze laatste variant wordt ondersteund door een raar fenomeen welke we in het Hebreeuws zien.
Het Hebreeuws kent geen hoofdletters, toch wordt de eerste letter van בְּרֵאשִׁית met een grote letter geschreven. In de Torah zijn slechts een 16-tal soortgelijke gevallen van hoofdletters bekend, wat is de reden hiervan? Volgens de joden is de schepping slechts secundair en de mens primaire zorg betreft God. (Latere commentators gaven een meer praktische reden op: De Torah is geschreven op 5 aparte rollen, en de Bet gaf aan dat dit het begin was.)


Tags: Blogroll, Creationisme, Evolutie
Gerelateerde onderwerpen: Creationisme, Evolutie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs