‹ Schepping van de MensSchepping van de Mens (3) ›
Schepping van de Mens (2)
Gepubliceerd op 08-11-2005

Als man en vrouw
Terugkerend naar het scheppingsverhaal, lezen we in Gen 2:7 wat de mens onderscheid van de dieren, namelijk dat God zelf Zijn levensadem in de mens heeft geblazen om tot een levende ziel te zijn. Het Hebreeuwse woord נְשָׁמָה (nesamah) "adem", wordt alleen gebruikt voor God en voor mensen en nooit voor dieren. Deze adem maakt het dat men "intelligent" is. Vergelijk Job 32:8 Zekerlijk de geest, die in den mens is, en de inblazing des Almachtigen, maakt henlieden verstandig.

Naast dit onderscheid met de dieren wordt in de scheppingsgeschiedenis ook ingegaan op de verschillen tussen man en vrouw. In het eerste hoofdstuk (vs. 27) wordt als eerste een fysieke (of zeg gerust een zeer plastische) beschrijving gegeven. In het Hebreeuws staat voor "man" זָכָר "mannelijk" (van זכר "herinnering" nl. van de ouders), in normaal taalgebruik heeft het de betekenis van "penis". Voor "vrouw" staat in het Hebreeuws נְקֵבָה "vrouwelijk" (van נקב "gat, vulva"). Niet mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens, maar als twee individuele personen. Hieruit kunnen we dus concluderen dat de eerste mensen niet androgeen waren.

In het tweede hoofdstuk wordt beschreven (vs. 7) dat God den mens geformeerd had uit het stof der aarde, hier is een woordspel tussen "mens" אָדָם en "aarde" אֲדָמָה (let op de overeenkomst met de naam Adam!)

Vervolgens lezen we in Genesis 2:18ev de constatering van God dat Het niet goed is, dat de mens alleen zij en de oplossing Ik zal hem een hulpe maken, niet in de negatieve betekenis die wij eraan geven maar in de betekenis van een volwaardige partner, waar de man tekort schiet is de vrouw hem tot hulpe, vandaar de toevoeging כְּנֶגְדּוֹ als tegen hem over zij lett. "tegenover, parallel met", wij zouden zeggen "complementair, aanvullend". Hoe God dit doet blijkt uit de volgende verzen, eerst moet Adam alle levende wezens een naam geven, en tijdens deze bezigheid komt Adam tot de constatering dat geen van deze dieren geschikt was als helper en hij komt tot de conclusie dat hij in tegenstelling tot de dieren alleen is. Nadat Adam door God in slaap is gebracht wordt uit een ribbe van hem Eva gebouwd. Er staat hier letterlijk "bouwen" בָּנָה van een "rib" צלה. Of zoals Rashi het zegt als "een zijde van een gebouw", breed van onder en smal van boven, om [in zwangerschap] het kind te bevatten, evenals een magazijn van tarwe, dat breed van onder en smal van boven is, opdat zijne last niet te zwaar drukke tegen zijne muren.

Niet uit het weefsel van wat dan ook, maar van Adam wordt de vrouw gemaakt: been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! (vs 23). Uit de kreet הַפַּעַם (happavam) "eindelijk!" blijkt dat Adam blij was dat hij niet meer "alleen" was, maar een partner had gekregen.

Uit deze gebeurtenis zien we vervolgens een belangrijke conclusie gekoppeld (vs 24): Daarom, עַל-כֵּן 'al-keen niet alleen de stricte betekenis van "daarom" maar veel meer van "Dat is de reden" of "Dit is waarom we de dingen doen waarop we ze doen." Zoals Eva als definitieve partner voor Adam is gemaakt, zo zal in komende generaties de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven, דָבַק, "aankleven" in de betekenis van "samengaan, eenworden". Een onscheidbare relatie tussen man en vrouw (cf. Ruth 1:4), vandaar de toevoeging en zij zullen tot een vlees zijn. Er wordt hier dus gesproken over een definitieve verbintenis en niet over een vrijblijvend partnerschap.

Tot slot zien we nog een laatste beschrijving van de mens (vs 25): zij waren beiden naakt in de betekenis van "onschuld, integer", pas na de zondeval komt de negatieve betekenis. Het woord "naakt" עֲרוּמִּים "arummim" staat in connectie met "slim" עָרוּם "arum", welke in het volgende hoofdstuk in verband wordt gebracht met de slang (3:1) in de SV vertaald met "listig". In het begin waren Adam en Eva "naakt" en de slang "gewiekst, dicht bij de waarheid" (Engels 'shrewd'), na de zondeval waren zij "bekleed, beschermd" en hij "vervloekt, verbannen". Zie ook de vervloeking van Kaïn in Genesis 4:11, welke verbannen werd.


Tags: Creationisme, Evolutie, Flora
Gerelateerde onderwerpen: Creationisme, Evolutie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken