‹ StudiebijbelSter van Bethlehem: Internet ›
Ster van Bethlehem: De vlucht naar Egypte
Gepubliceerd op 09-11-2005

"ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte"

(Mattheüs 2:13 SV)

Nadat bij Herodes bekend was geworden, dat de "magoi" na hun bezoek bij Christus niet terug waren gegaan naar zijn residentie te Jeruzalem, maar met de noorderzon waren vertrokken, was het logisch dat Herodes in actie zou komen. Er wordt in de Bijbel niet beschreven hoe en waarheen zij vertrokken, er wordt slechts vermeld dat, gewaarschuwd door Godswege zij via een andere weg terug gingen naar hun land. Direct hierna wordt vermeld, dat een engel van de Heer bij Jozef kwam,in een droom, met de opdracht om direct naar Egypte te vluchten. Deze vlucht was reeds door Hosea 11:1 geprofeteerd: "Ik heb mijn Zoon uit Egypte geroepen".
Reden om te overwegen wat voor vluchtroute Jozef, Maria en Christus hebben genomen.

Als eerste er was geen geldgebrek vanwege de geschenken van de magoi, dus men kon in pricipe alle middelen gebruiken die hen ter beschikking stonden.

Het Westen: de Middellandse Zee
Als de kaart van Israël wordt bekeken dan is in het Westen de Middellandse Zee. Wil men vluchten over zee dan zal men gebruik moeten maken van schepen die de locale havens aandoen. De dichtsbijzijnde was Joppa, welke enerzijds een uitwijkhaven was voor de korentransporten vanuit Egypte naar Rome, anderzijds was dit een militaire haven onder toezicht van de Romeinen. De meeste aflossingen van de soldaten kwamen via deze haven in Judea. Als laatste was deze haven de thuisbasis van alle ex- en import goederen.

Vanuit deze strategische positie mag men er vanuit gaan dat hier constant soldaten waren gedetacheerd, welke alle schepen controleerden. Voor Herodes was een simpel opsporingsbericht voldoende om deze soldaten te instrueren dat er een joods echtpaar met een klein kind het land uit probeerde te komen. Waardoor het voor Jozef practisch onmogelijk werd om zijn gezin het land uit te smokkelen, zo hij al de kennis had om met de diverse kapteins te onderhandelen. Voor de magoi met al hun dienaren, kamelen en andere spullen was dit volkomen onmogelijk. Zij zouden eerst al de onnodige ballast moeten verkopen, waarmee te veel tijd zou worden verspild. Bovendien zou een zo grote groep al direct opvallen. Een opsporingsbericht was dus voldoende om deze vluchtweg volkomen hermetisch af te sluiten.

Het Noorden: Nazareth
Zoals reeds eerder is besproken, had Herodes van zijn land een politiestaat gemaakt. Hij had dan ook nauwkeurig navraag gedaan waar de magoi vandaan kwamen. Hetzelfde heeft hij zeker gedaan wie de inwoners van Bethlehem waren en wie er op dat moment verbleven. Onderzoek zou uitwijzen, dat er een echtpaar overijlt was gevlucht, welke normaal in Nazareth woonde. Herodes zou soldaten te paard door Samaria naar Nazareth hebben gestuurd, die onderweg al zouden speuren naar dit gezin. Met deze actie zou hij bovendien tijdwinst hebben als zou blijken dat Jozef via de normale route, welke Joden naar het Noorden nemen, zou zijn gegaan. De Joden mijden immers zoveel mogelijk de Samaritanen (Mattheüs 10: 5; Johannes 4: 9). Ook zou hij soldaten hebben uitgestuurd via de normale manier nl. over de Jordaan en dan naar het Noorden, hiermee zou hij in het voordeel hebben verkeerd dat hij Jozef en zijn gezin in een tang had, de eerste groep soldaten kon immers via het Noorden weer naar het Zuiden trekken.

Het Oosten: Babylon

Als men over de Jordaan trekt komt men in een woesteinachtig gebied, wil men dit doortrekken dan moet men wel langs de weinige oases aandoen voor water. Herodes hoefde zijn soldaten slechts naar een paar van deze oases te sturen om hen op te wachten. Daarnaast zou deze vluchtweg voor Herodes zeer aannemelijk zijn, immers de magoi kwamen uit het Oosten.

Het Zuiden: Egypte

De laatst overgebleven vluchtroute is door de Negeb richting Egypte. Ook deze route is vrij woesteinachtig, echter men heeft wel het voordeel dat men er onderweg kon schuilen voor achtervolgende vijanden in grotten e.d.,. Men was dus redelijk snel in veiligheid. Ook waren er toen joodse nederzettingen in Egypte waar men kon schuilen


Tags: Astronomie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken