‹ Goliath gevonden?Levend Water (Joh 4:1-30) ›
Maak vrienden uit de Mammon (Luk 16:9)
Gepubliceerd op 12-11-2005

Een van de moeilijkste gelijkenissen van Jezus Christus, is die van 'de onrechtvaardige rentmeester' in Lukas 16:1-13. In vs. 9 gebiedt de Heere Maakt uzelven vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon, zoals deze ontrouwe rentmeester zich vrienden maakte met het goed van zijn heer. μαμωνᾶς (mammon) is de vergriekste vorm van een Aramees woord, dat zoveel betekent als: 'dat waarop men zijn vertrouwen stelt' (vgl. het Hebreeuwse werkwoord he'ùemin, 'geloven, vertrouwen'). En zo werd het een aanduiding voor: rijkdom, weelde, vermogen, bezit, geld en duidt zo alles aan dat God ons op deze aarde geeft.

Het bijvoeglijk naamwoord 'onrechtvaardig' geeft aan, omdat dit bezit dikwijls door onrecht verkregen is en dat deze dingen een mens tot onrechtvaardigheid kunnen verleiden. Zij kunnen voor iemand een afgod worden. Nu zit het onrecht niet in dat goed op zichzelf, noch in het bezit en gebruik ervan, maar op de verkeerde manier van verkrijgen en het gebruik ervan.

Maar wat wil dit nu zeggen dat we vrienden moeten maken met deze onrechtvaardige mammon? Dat is, dat we door middel van dat geld, goederen en vermogen moeten gebruiken tot dienst en nut van anderen, die deze hulp nodig hebben, zodat ze onze vrienden worden. Opdat, wanneer u ontbreken zal, nl. als we sterven en alles moeten achterlaten, dan zal het er op aan komen, dat wij worden opgenomen in de eeuwige tenten, d.w.z. dat we mogen ingaan in Gods eeuwige Rijk.


Tags: Lukas, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Lukas

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken