‹ De toekomst (Jes 11: 6-9)Ster van Bethlehem: De Herders ›
Rujm-el-Hiri (Deut 3:11)
Gepubliceerd op 22-11-2005

"Want Og, de koning van Bazan, was alleen van de overigen der reuzen overgebleven; ziet, zijn bedstede, zijnde een bedstede van ijzer, is zij niet te Rabba derkinderen Ammons? Negen ellen is haar lengte, en vier ellen haar breedte, naar eens mans elleboog."

(Deuteronomium 3:11 Staten Vertaling)


Verschillende archeologen denken dat deze bedstede in werkelijkheid een Megalitisch bouwsel is, welke te zien is te Rujm-el-Hiri (of Rogem Hiri) in de Golan.

Zeer waarschijnlijk diende deze constructie, vele eeuwen eerder gebouwd dan koning Og, voor astronomische doeleinden. De tombe in het midden is volgens sommigen van een iets latere datum.

Of er een relatie is tussen dit bouwwerk en de bedstede van Og weten we niet, in ieder geval blijkt dat de Golan Hoogte al zeer lang bewoond is geweest.

  • Israel Ministry of Foreign Affairs, Rogem Hiri - Ancient- Mysterious Construction, 2 Feb 1999
  • Aveni, Anthony, The Geometry and Astronomy of Rujm el-Hiri, a Megalithic Site in the Southern Levant, 1997
  • Mizrachi, Yonathan, Rujm el-Hiri: Toward an understanding of a Bronze Age Megalithic Monument in the Levant, 1992
  • Paz, Yitzhak, The Megalithic Manifestation of the Urban Process at the Golan During the Early Bronze Age, 2005


Tags: Atlas, Deuteronomium, Golan
Gerelateerde onderwerpen: Atlas, Golan

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin