‹ Ster van Bethlehem: UranusStrafwetgeving in het Oude Testament ›
Ster van Bethlehem: Aurora Borealis
Gepubliceerd op 02-12-2005

Ook over de verschijning van de engelen aan de herders zijn de meningen verdeeld. Sommige sceptici stellen dat deze laatste verschijning (over de andere verschijningen zwijgt men gewoonlijk) geen engelenverschijning was maar het (in Judea) zeldzame natuurfenomeen Aurora Borealis, ofwel het noorderlicht. Dit natuurfenomeen is een lichtverschijnsel dat veroorzaakt wordt door elektrische ontladingen welke geactiveerd zijn door geïoniseerde deeltjes afkomstig van de zonnewind.
Dit verschijnsel welke vooral in de poolstreken veelvuldig voorkomt, is zeer indrukwekkend, allerlei kleuren van de regenboog schieten als steeds veranderende zuilen de ruimte in en kan soms uren duren. Nu stellen deze geleerden, dat deze eenvoudige en bijgelovige herders zich gemakkelijk konden vergissen en in hun verwarring deze spookachtige verschijning van de Aurora Borealis aanzagen voor engelen. Dezelfde sceptici wijzen dan ook op andere engelenverschijnselen in de Bijbel waar zij dan de conclusie aan verbinden dat het hier ook om de Aurora Borealis gaat. Een voorbeeld hiervan is Ezechiël 1 (vs. 4) "Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs." Maar moet men de verklaringen van deze niet-gelovige geleerden volgen? Of moet men veeleer constateren dat hiermee de boodschap wordt weggeredeneerd? Deze geleerden doen voor, alsof de herders een zinsbegoocheling hadden, het is dan wel frappant, dat zij, dankzij deze zinsbegoocheling het kind Christus vonden. Bovendien hoe moet men dan de andere engelenverschijningen verklaren? Het is dan ook logischer, dat het hier om echte engelen gaat, net zoals bij de andere genoemde engelenverschijnselen.

Aantekeningen


Tags: Astronomie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij