‹ Ster van Bethlehem: Maria en het zwaardZonnewijzer van Achaz ›
Ster van Bethlehem: Coma Berenices
Gepubliceerd op 11-12-2005

Eind 19de eeuw was het "evangelie in de sterren" een populair genre, en verschillende boeken die toen zijn uitgegeven, zijn de afgelopen jaren opnieuw uitgebracht. Wat de waarde van deze boeken is, zal ik later behandelen, voor onze huidige cyclus staat er een aardige hypothese in: de Ster van Bethlehem zou zijn verschenen in het sterrenbeeld Coma Berenices.

Het sterrenbeeld is in de derde eeuw voor Christus samengesteld door de astronoom Conon uit Alexandrië. Hij deed dit ter ere van Berenice, de vrouw van Euergetes (Ptolemaeus III, koning van Egypte). Toen haar man op een gevaarlijke expeditie was, beloofde zij haar mooie haar aan Venus toe te wijden als haar man veilig terugkeerde. Het haar werd opgehangen in de tempel van Venus, maar werd vervolgens gestolen. Volgens Conon had Jupiter het weggenomen en aan de sterrenhemel gezet.


E.W. Bullinger gaf eind 19de eeuw hier een volkomen nieuwe betekenis aan. Hij beweerde dat de naam Coma afgeleid zou zijn van het Hebreeuwse chamad wat "begeren" betekent. Volgens hem is naar alle waarschijnlijkheid de Ster van Bethlehem in dit sterrenbeeld verschenen. Er was een goed bewaarde en doorgegeven traditionele profetie, welbekend in het Oosten, die zei dat er een nieuwe ster zou verschijnen in dit teken, wanneer Hij geboren zou worden, over Wie dit sterrenbeeld spreekt. Volgens Bullinger wordt hier zonder twijfel gesproken in de profetie van Bileam (Num 24:17). In zijn betoog argumenteerd hij dat deze nieuwe ster een nova was. Volgens hem verschijnen novae met regelmaat, zoals die van Hipparchus in 125 v.C., en vallen altijd samen met een grote historische gebeurtenis, zoals: de openbaring aan Adam, de geboorte van Henoch, de openbaring aan Noach, de geboorte van Mozes, de geboorte van Cyrus.

Een nova is een ster die in zijn laatste levenstadium implodeert en daardoor tijdelijk extra veel licht geeft, hierdoor is het mogelijk dat waarnemers van de aarde een 'nieuwe ster' zien die daarvoor niet zichtbaar was. Hoewel novae met regelmaat voorkomen, is het een vrij grote zeldzaamheid, zo zijn de afgelopen eeuwen maar een paar met het blote oog zichtbaar geweest. Dankzij de moderne technieken, is men tegenwoordig in staat om de restanten van deze novae te fotograferen, door dit na een verloop van tijd nog een keer te doen kan men door vergelijk bepalen wanneer de nova ontstond. Via deze manier zijn er vele tientallen novae gedetermineerd.

Als Bullinger en zijn vele navolgers gelijk hebben, dan moet het mogelijk zijn om de restanten van deze nova terug te vinden, daarnaast mag men verwachten dat in de uitgebreide Chinese of Babylonische kronieken hier een vermelding van is gemaakt. Nu blijkt dat dit niet het geval is, nergens heeft men in deze kronieken een vermelding gevonden van een nova. Ook hebben de moderne astronomen welke zeer uitgebreid dit sterrenbeeld hebben bestudeerd en gefotografeerd nergens restanten gevonden van een nova welke in overeenstemming is met de tijd dat Christus is geboren.

Deze theorie wordt nog onwaarschijnlijker, als we ervan uit moeten gaan dat deze nova meerdere keren zichtbaar is geweest of dat er in Coma Berenices meerdere novae zichtbaar moeten zijn geweest. Door het totale gebrek aan enig bewijsmateriaal moet deze theorie worden afgewezen.


Tags: Astronomie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin