‹ Astrologie en de Bijbel (3)Ster van Bethlehem: Venus & Jupiter ›
Zalving van het lichaam
Gepubliceerd op 18-12-2005

Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd, en wast uw aangezicht;

Mattheus 6:17

Deze keer een korte studie over het woord αλειφο (a'leipho) "zalven", van α (als voorvoegsel van vereniging) en de grondvorm van λιπαρος. In het Grieks voornamelijk het zalven met welriekende nardus, in 1) de context van het balsemen van de doden, het helen van zieken; 2) ten behoeve van de training in de sport; 3) het polijsten van muren. In het NT wordt het woord voornamelijk in de context van een uiterlijke, lichamelijke zalving gebruikt. Waarbij deze uiterlijke handeling een totaal andere innerlijke beduiding aangeeft.

In Mattheus 6: 17 komen we dit woord tegen als een zalving van het lichaam "Maar gij, als gij vast, zalft (αλειψαι) uw hoofd, en wast uw aangezicht;"

De zalving is volgens joodse gewoonte een uitdrukking van vreugde en feestelijke stemming. Vergelijk Judit 10:3 Ze ontdeed zich van haar rouwkleed en legde haar weduwedracht af. Daarna nam ze een bad, wreef zich in met zalfolie, stak haar haar op en deed er een hoofdband om. Ze trok haar mooiste kleren aan, die ze gedragen had toen haar man Manasse nog leefde en 16:7 Haar weduwedracht legde zij af, om Israël uit de verdrukking op te heffen. Met welriekende olie zalfde zij haar gezicht. met als reden Zijn maakte zich zo mooi op, dat zij de aandacht moest trekken van elke man die haar zien zou. (10:4) een zelfde zien we bij Ruth (3:3). Bij de joden mocht een vrouw tot een tiende van haar jaarinkomen besteden aan cosmetica en parfumeriën. De dochter van de rijke Nicodemus ben Gorion was gewoon om jaarlijks voor 400 gouden denarii (=het jaarsalaris van 4 soldaten!) hieraan te besteden (Ket. 66b). Deze feiten geven inzicht in de geschiedenis van Lukas 7:38-46, en Johannes 12:3.

Terwijl in het Jodendom het zalven niet met het vasten verenigd kon worden, gebiedt Jezus, dat in het vasten liggende offer zo in het verborgen werd gebracht, dat het een vreugdevolle en feestelijke aangelegenheid voor de anderen en voor de vastende zelf zou zijn.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech