‹ Ster van Bethlehem: BloggersSter van Bethlehem: UX Ursae Majoris ›
Ster van Bethlehem: De Boodschap
Gepubliceerd op 24-12-2005

De afgelopen twee maanden hebben we verschillende hypotheses doorgenomen, verschillende achtergronden zijn onderzocht, zoals die van de magiërs, de herders, Simeon en Hanna.
Nu op de vooravond van kerst kunnen we niet anders dan de conclusie trekken dat “de ster van Bethlehem” een feit is. We baseren dit niet alleen op het woordgebruik van Mattheüs, wat wijst op een astronomisch natuurverschijnsel. Maar ook dat de magiërs bestaande personen zijn geweest, wat hun namen waren en hoeveel het er waren dat is niet belangrijk.
Ook zullen er nog vragen blijven, en zeker kunnen we niet alles verklaren en er zal nog veel aan nader onderzocht moeten worden.

Belangrijker is het, dat we weten dat er wetenschappers, magiërs, het natuurverschijnsel observeerden en de conclusie trokken dat er iets bijzonders in de wereld gebeurde, namelijk dat er een Koning was geboren. Zij trokken niet alleen de conclusie, maar hadden ook het geloof om erop uit te trekken en deze Goddelijke Koning, Jezus Christus de Zoon van God, te zoeken en te aanbidden.

Mogen wij hun voorbeeld navolgen en God aanbidden, zoals ook de engelen dat deden: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen (Luk 2:13). Als laatste, het gaat er niet om of we, wat in de Bijbel staat, kunnen bewijzen. Ons geloof valt niet te bewijzen en toen de ster van Bethlehem 2000 jaar geleden aan de hemel zijn boodschap verkondigde, was deze boodschap niet alleen beperkt met de aankondiging dat de Koning der koningen was geboren, maar dat deze Koning, voor ons is gestorven aan het kruis te Golgotha. Dat Hij gestorven is voor onze zonden en is opgestaan uit de doden. Dit is de boodschap welke deze ster van Bethlehem heeft te verkondigen, en dit is hetgeen wat wij met kerst hebben te vieren.

Christus zal wederkomen, natuurlijk zijn er die zeggen "Waar is Hij dan?" (2 Pet 3:4), maar we moeten niet vergeten dat één dag of duizend jaar voor de Here geen verschil maakt (2 Pet 3:8), Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen (vs. 9).


Tags: Astronomie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Mede mogelijk dankzij