‹ Yetarim, Simson's touw (Ri. 16:4-9)Nergal-sharezer (Jer 39:3, 13) ›
Gen. 3:6 Was Adam bij Eva?
Gepubliceerd op 29-01-2006

Targuman heeft de interessante vraagstelling of Adam bij Eva was op zijn blog Gen. 3:6 Was Adam with Eve?

In de grondtekst staat: וַתִּתֵּ֧ן גַּם־לְאִישָׁ֛הּ עִמָּ֖הּ "en zij gaf ook aan haar man met haar". Men kan hier onder verstaan dat Adam al bij Eva stond, zoals de Nieuwe Vertaling en de Willibrord vertaling doen, maar men kan er ook van uitgaan dat er een tijdsperiode tussen het ontvangen van de vrucht door Eva en het doorgeven aan Adam was.

Tot slot nog een opmerking, in deze tekstpassage wordt niet vermeld om wat voor soort vrucht het gaat. In de 4de eeuw n.C. gebruikte de latijnse Vulgata in de frase "de boom der kennis des goed en des kwaads" (Gen 2:9) het woord malum. Nu heeft in het Latijn het woord malum niet alleen de betekenis van "kwaad" maar ook de betekenis van "de appel", de vergissing was dus op deze manier gemakkelijk gemaakt.


Update: Targuman heeft een update op "Gen 3:6 - Oh yeah. He was there." over dit onderwerp.

Update: Targuman gaat verder op dit onderwerp met Gen. 3.6 - Targumim.


Tags: Genesis, Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel