‹ Psalm 16:10Zondag is geen nieuwe sabbat ›
De Ooievaar
Gepubliceerd op 10-02-2006

Een van de andere vogels die naast de Aalscholver in de lijsten van de onreine dieren worden genoemd is de Ooievaar (Lev 11:19). Dit komt omdat hij als moerasroofvogel leeft van kikkers, vissen en andere kleine waterdieren. De twee soorten ooievaars die in Israel voorkomen zijn de gewone of witte ooievaar Ciconia ciconia, en de zwarte ooievaar Ciconia nigra. De laatste wordt zo genoemd vanwege zijn zwarte rug en nek. Deze leven behalve in watergebieden ook in bebost gebied (cf. Ps. 104:17: Des ooievaars huis zijn de dennebomen). De nesten van ooievaars worden op grote hoogten gebouwd. Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen (Ps. 91:1). Die de Heere vrezen zullen in de hoogten wonen, hun brood wordt hen gegeven, hun water is gewis (Jes. 33:16).

In het Hebreeuws is de naam voor ooievaar חֲסִידָה chasidah, "vroom, weldoener". Deze naam is zeer toepasselijk en slaat op de zorgzame houding voor zijn jongen. Dat is ook de reden waarom in de hele wereld de ooievaar een symbool is van de tere zorg om een baby thuis te brengen en in de wieg te leggen.

De ooievaar is een trekvogel, Zij nemen de tijd van hun aankomst waar, zegt Jeremia (Jer. 8:7). Tijdens hun trektocht in het voor- en najaar naar Afrika, blijven ze een korte tijd in Israël. Dankzij hun grote en sterke vleugels zijn de ooievaars in staat om grote afstanden af te leggen, als zij gebruik maken van warme luchtstromen, de thermiek, kunnen zij honderden kilometers zwevend afleggen.


Tags: Fauna, Vogels
Gerelateerde onderwerpen: Vogels

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel