‹ Pasen: de geselingCosmogonie een vorm van Intelligent Design? ›
Eben Haëzer
Gepubliceerd op 14-02-2006

In de bijbel en vooral in het Oude Testament lees je over opgerichte en gewijde stenen. De desbetreffende bijbelgedeelten zijn meestal gekoppeld aan het volk van God, aan Israël. In het Hebreeuws wordt voor beide begrippen het woord masséba gebruikt; dit komt in het Oude Testament herhaaldelijk voor.

De meeste gewijde stenen die genoemd worden zijn voorwerpen, die God ten strengste verbiedt aan Israël. Zij behoren bij de afgodendienst van de heidense volken, met name van de bewoners van Kanaän, die het volk Israël bij zijn intocht moest uitroeien (Lev. 26:1; Deut. 12:3-5; 2 Kon. 17:9-12). Dat opgerichte stenen ook een andere betekenis kunnen hebben, blijkt uit tekstgedeeltes als Genesis 35:14-15, Jozua 4:l-9, 1 Samuël 7:12 en Jesaja 19: 19 en 20.

Een van deze opgerichte stenen uit de laatste categorie is die van Eben Haëzer. Het volk van Israël versloeg in de woestijn de Filistijnen en uit dankbaarheid richtte Samuël een steen op “de steen der hulp”, de vertaling uit het Hebreeuws voor “Eben Haëzer”. Samuel sprak toen: “tot hier heeft de Heer ons geholpen”.

Zeer waarschijnlijk is de plaats ‘Izbet Sartah de plaats waar het vroegere Eben Haëzer lag. Het ligt een paar kilometer van het vroegere Afek. Een van de interessantste opgravingen is de ostracon van ‘Izbet Sartah (1200-1000 v.C.). Op de blog Daily Hebrew is een aardig artikel geschreven over de ‘Izbet Sartah Ostracon, verdere gedetaileerde informatie is te vinden in het artikel van Stephen E. Broyles.


Tags: Atlas
Gerelateerde onderwerpen: Atlas

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken