‹ Pasen: de geestelijke rechtbank (2)Pasen: De klap in het gezicht (Joh 18:22, 23) ›
Glaasje draaien in de klas
Gepubliceerd op 17-02-2006

Enige maanden geleden was christelijk Nederland in rep en roer in verband met het boekenweek thema Magie. Veel ouders kwamen in verzet daar zij dit niet konden verenigen met hun geloof. Gezien de publiciteit rondom dit thema is het verwonderlijk dat de scholiere Veerle Tennekes het Rooms Katholieke Jeroen Bosch College in ’s-Hertogenbosch verlaat vanwege de kritiek die zij over zich heen kreeg na haar protest tegen een demonstratie glaasje draaien tijden een les levensbeschouwing.

Het is totaal onbegrijpelijk dat niet alleen de mentor en de rector maar ook de godsdienstleraar van de Bossche school geen enkel begrip hadden voor de bezwaren van Veerle. De rector vindt dat de leerlingen verstandig genoeg zijn om het glaasje draaien te relativeren. Veerle en haar ouders zien echter een groot gevaar in het oproepen van geesten, ook al gebeurt dat als voorbeeld in een les levensbeschouwing.

Glaasje draaien is het oproepen van geesten, iets wat zwaar verboden is in de Bijbel, Houd u ver van mediums en waarzeggers, want Ik ben de Here uw God! (Lev. 19: 31, Het Boek) Het is dan ook vreemd dat op een Rooms Katholieke school, die dus volgens de naamgeving christelijk is, een godsdienstleraar, die dus op de hoogte moet zijn van wat er in de Bijbel staat, stelt "dat hij niet in geesten geloofd", hij zelfs verplicht dat leerlingen deze les volgen, ook als hebben ze principiële bezwaren (dat hij het wel respecteerde, maar dat ik [=Veerle] er toch bij moest blijven zitten). Nog gekker wordt het, als blijkt dat hij tegen de ouders van de leerling zegt "dat er helemaal geen glaasjes werden gedraaid" terwijl andere leerlingen die in de les aanwezig zijn stellen "dat er toch glaasjes waren gedraaid". Blijkbaar houdt deze docent er een andere waarheid er op na, dan anderen.

In de Nederlandse grondwet wordt nog steeds onze vrijheid van geloof gewaarborgt, echter op deze christelijk school wordt ook die wetgeving blijkbaar niet meer gerespecteerd, of beter gesteld wel gerespecteerd maar niet nagevolgd. Dit is mijns insziens een logisch gevolg, als men als christelijke school de normen en waarden van de Bijbel al naast zich neerlegt, waarom dan ook niet de Nederlandse wetgeving.

De school mag het dan afdoen als een "STORM IN 'N GLAASJE WATER", maar dan is het wel troebel water. Heel wat overtuigender is de geloofsbelijdenis van Veerle, die ze in haar afscheidsbrief schreef:

Ik wil ook nog even zeggen wat ik geloof, en waarom ik niet mee wou doen aan glaasje draaien en spiritisme etc. Ik geloof in God, en ook dat Hij mij geholpen heeft in de tijden wanneer ik het zwaar had, en het moeilijk voor mij was, bijvoorbeeld bij de levensbeschouwingles. Ik geloof ook dat God van ieder mens houd, en dat God je zo dicht mogelijk bij je wilt houden, ook al ervaar je dat misschien niet. Ik geloof ook dat de duivel dat probeert tegen te houden, en dat hij dat probeert door middel van geesten oproepen, bijvoorbeeld glaasje draaien. Als je glaasje draait kom je in contact met kwade geesten, en ik wil daar geen contact mee. Ik geloof ook niet dat men goede geesten op kan roepen, omdat ik niet in goede geesten geloof.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker