‹ Gad (Jes 65:11)Kerken zien elkaar voor de wereldlijke rechter ›
Pasen: de bespotting
Gepubliceerd op 27-02-2006

Het vonnis is uitgesproken, echter er moet nog een tweede zitting komen bij dageraad. Om de tijd te doden, gaan ze, voordat de tweede zitting begint, Christus bespotten. In plaats dat het Sanhedrin de beklaagde beschermt, doen ze zelf aktief mee. Niet voor niets dat dr. Bob Smalhout, als Jood zijnde, dit als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Sanhedrin beschouwd.

De bespotting begon met spuwen (Mat 26:67; Mark 14:65; Luk 22:64), toen bleek dat de verdachte zich niet kon verweren, deed men een doek over Zijn hoofd en begonnen Hem in het gezicht te slaan. Terwijl anderen Christus met hun vuisten te lijf gingen. De grappenmakers onder hen riepen "Vertel profeet, wie heeft U geslagen?", hierdoor aangemoedigd begonnen ook de anderen Christus te beledigen op de meest grove manier (Luk 22:65). Maar, en op deze manier een profetie vervullend, "Hij deed Zijn mond niet open" (Jes 53:7).

In onderstaan oud lied, wordt op treffende manier de reden van deze bespotting weergegeven:

Gij, o Jezus hebt gedragen
Lasteringen, spot en hoon,
Zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
Om van schuld en eeuwig lijden
Mij verloor'ne te bevrijden.
Uit mijns harten diepen grond, o Heer,
Zij U daarvoor dank en eer.


Tags: Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij