March 2006

You are currently browsing the monthly archive for March 2006.

Vandaag wijst de blogger Targuman er op dat de Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature van Marcus Jastrow online is.

Hoewel enigszins gedateerd, blijft het een handig woordenboek.

Tags:

Een van de bladen die ik regelmatig citeer is het Reformatorisch Dagblad, vandaag mag ik ze feliciteren dat ze 35 jaar bestaan. Een historisch overzicht is hier te vinden.

Zonsverduistering

Helaas was het in Nederland zwaar bewolkt en was er weinig van de gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Hieronder een foto gemaakt door onze zuiderburen:

Copyright 2006: N. Mennekens

De laatste informatie over deze zonsverduistering is te vinden op de nieuwsgroep van SEML.

Tags: ,

Toen u God niet kende, onderwierp u zich aan afgoden. Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen (of beter gezegd: nu God ú kent), daar weer naar teruggaan?

Gal 4:8-9 Het Boek

Vele eeuwen geleden, toen het christendom in Nederland opkwam werd er radicaal gebroken met vele vormen van heidense afgoden verering. Zo werden de grafheuvels op de Veluwe beplant met bomen, zodat iedere gedachte aan de verering van afgoden vergeten zou worden. Sindsdien is er continue in de kerken verkondigd dat wij als christenen geen afgoden mogen dienen. Helaas moet geconstateerd worden dat de laatste decennia er een kentering is opgetreden.

We zijn ons gaan bezighouden met allerlei nieuwe ideeën en in deze verdwazing raakten we het spoor bijster (Rom 1:20-23). New Age is allang gemeengoed geworden in Nederland en ook de maangod allah heeft haar plaats gevonden in het multiculturele Nederland. De laatste tijd zien we als nieuw fenomeen dat op scholen les moet worden gegeven in burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is geen nieuw vak, maar bestaat uit de onderdelen democratie, identiteit en sociale participatie, die bij bestaande vakken als geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst onderwezen moeten worden. Nu is daar op zich niets mis mee, ware het niet dat als onderdeel van dit vak steeds meer leerlingen “verplicht” op bezoek moeten naar een moskee. Terecht wordt opgemerkt in het Reformatorisch Dagblad dat “Op grond van de Bijbel kan niet anders dan gesteld worden dat allah een afgod, een bespotting van de enige ware God is. Hij bestaat niet. En het eren van hem is het eren van niets. Ondanks alle pleidooien voor de dialoog tussen christendom en islam is de scheidslijn tussen beide vlijmscherp en de kloof geweldig groot.”

Niet voor niets waarschuwd Paulus hiervoor, in het kader van het eten van offervlees gewijd aan de afgoden: “Waarom zou u zo’n zwakke broeder door uw grotere kennis naar de ondergang helpen?” (1 Cor 8:10-11) “Door uw broeder over te halen iets te doen … zondigt u tegen hem en tegen Christus” (vs 12). Alleen al om deze reden doen scholen er goed aan om niet met leerlingen de drempel van de moskee over te gaan. Verder moeten we goed beseffen dat het verplicht uitdoen van de schoenen bij het bezoek van een moskee (een islamitsch gebedshuis = een gebedshuis van afgoden) niet het tonen van respect voor andersdenkenden is, maar een knieval voor een andere religie.

Bekijken we deze tendens vanuit de geschiedenis, dan blijkt dat dit soort knievallen levensgevaarlijk is. Niet alleen hoeven we te denken aan de reden van kruistochten, maar ook op de hedendaagse ranglijst van christenvervolgingen blijkt dat deze religie uiterst gevaarlijk is. Het is dan ook grote onzin dat enerzijds dit soort terroristsche dreiging wordt bevorderd onder de noemer “burgerschapsvorming” terwijl anderzijds door dezelfde overheid wordt geadviseerd “Wat te doen bij een aanslag“.

De afgelopen weken heb ik al een paar keer aandacht geschonken aan de zonsverduistering. Morgen is het zover, tussen de middag is hij te zien. Hieronder een schematische weergave zoals we de verduistering in Nederland kunnen zien.

Denk erom om niet rechtstreeks in de zon te kijken, dit is nog steeds slecht voor onze ogen. Geadviseerd wordt om met een echte eclipsebril te kijken, heeft u deze niet tot uw beschikking dan is een CD-rom ook geschikt (waarbij men niet door het gat in het midden moet kijken ;)

Veel kijkplezier.

Tags:

De laatste negerzoen

De negerzoen bestaat niet meer, op hun website verklaart bakkersbedrijf Van der Breggen de naamsverandering: „Na zorgvuldig markt , merk , en consumentenonderzoek vonden we het tijd de productnaam te moderniseren. Sommige mensen vinden het jammer dat de naam negerzoenen verdwijnt, omdat ze die al zo lang kennen. Er zijn echter ook mensen die minder enthousiast zijn over de benaming. Daar hebben we alle begrip voor. Onze lekkernij moet voor iedereen een positieve uitstraling hebben.”

Dit na aanleiding van klachten door de Stichting Eer en Herstel Betaling Slachtoffers van Slavernij in Suriname, die Van der Breggen had verzocht de naam te wijzigen omdat deze een belediging zou zijn voor alle zwarte mensen.

Ik heb de afgelopen dagen verschillende “zwarte mensen” naar hun mening gevraagd, allemaal vonden ze het belachelijk. En gelijk hebben ze, uiteindelijk er wordt ook niet geklaagd over de jodenkoeken, de blanke vla, de hamburgers en de turkse koffie.

Door het veranderen van dit soort namen gaat een stuk cultuur verloren, we moeten de toekomst dan ook donker inzien, zolang sommige mensen van dit soort discriminatie smullen. Ik ben misschien te zwartgallig, maar door dit soort acties vergaat mij de trek in dit soort heerlijke lekkernijen.

Tags:

De klipdas

Een van de dieren die in de Nieuwe Bijbelvertaling is verdwenen is het konijn. In de plaats daarvoor hebben de vertalers gekozen voor de klipdas (Hyrax Syriacus). In de Bijbel lezen we over dit dier: “In het hoog gebergte vindt de steenbok zijn toevlucht, in de rotsen verbergt zich de klipdas” (Ps 104:18) en “De klipdassen zijn een machteloos volk, toch maken zij hun woning in de rotsen.” (Spr 30:26.) Uit deze twee teksten blijkt dat het niet om een konijn kan gaan, de klipdas is echter een dier dat inderdaad in een rotsgebied leeft.

Klipdassen lijken uit de verte een beetje op konijnen, maar hebben kortere oren. De klipdas behoort tot de orde Hyracoidea die zelf deel uitmaakt van de groep der hoefdieren. Zijn naaste familie is de orde der Perissodactyles (paarden, tapir en neushoorn) en de orde der Proboscidea (olifanten). De Afrikaanse inboorlingen noemen de klipdas dan ook wel “het kleine broertje van de olifant”.

Een aardige anecdote waarin konijnen met klipdassen worden verward gaat over de kolonisatie van de Foeniciërs (1100 v.C.) van het Iberische schiereiland en daar grote aantallen dieren waarnamen die leken op de in Foenicië inheemse klipdas. Om die reden noemden de Foeniciërs het nieuwe ontdekte gebied w’sjafanim (שְׁפַנִּים = klipdassen), later zouden de Romeinen daarvan Hispania gemaakt hebben, waarvan wij op onze beurt daar weer Spanje van hebben gemaakt.


Klipdassen houden erg van warmte, we zien ze dan ook vaak op de rotsen, genietend van de zon.

Opgeslagen onder: Klipdas

Spreuken 2:15

Die de goede weg verlieten en kozen voor hun eigen kronkelpad.

Spreuken 2:15 (Het Boek)

Tags:

Pilatus heeft het al vreemd gevonden, dat de Joden met een landgenoot voor zijn rechtbank kwamen. Of meer bevreemding wekt bij hem hun ijver voor het handhaven van het gezag van de keizer. De laatste beschuldiging, die van de Messias-koning, heeft de meeste indruk op hem gemaakt. We mogen aannemen dat deze verwachtingen van de Joden bij hem niet onbekend waren, en het is logisch dat hij juist op deze beschuldiging ingaat en de anderen laat rusten.

Pilatus vraagt aan de Jezus: “Zijt Gij de koning der Joden?” (Joh 18:33) Op deze vraag kon Jezus niet direct antwoorden, eerst moet worden vastgesteld wat Pilatus met dat koning der Joden bedoelt. De vraag heeft een tweeërlei betekenis”

  1. De betekenis die de Joden er aan hechtten: de bevrijder van de overheersers; een koning, die zich plaatst aan het hoofd van oproerlingen.
  2. De betekenis, waarin Jezus koning wil zijn: koning, niet over een aards rijk, maar over het Koninkrijk der Hemelen.

Welke van deze beide betekenissen heeft Pilatus op het oog? Pas wanneer dat duidelijk is, kan Jezus een antwoord geven. Daarom wordt de wedervraag gesteld: “Zegt gij dat van u zelf, of hebben het u anderen van Mij gezegd?” (Joh 18:34) Als het de “anderen” zijn, nl. de Joden, hebben zij dan hun aanklacht nader toegelicht, en zoja, dan is daarbij naar voren gekomen het koningschap in aardse zin. Als Pilatus van zichzelf spreekt, dan gaat hij ook op inlichtingen af. Inlichtingen, die hij zelf heeft ingewonnen door zijn spionnen. Wanneer zij de stadhouder hebben ingelicht kan hij weten, dat van een aards koningschap geen sprake is; dat Jezus dit juist heeft afgewezen. Anders had Pilatus al in kunnen grijpen, bij de intocht van Christus, toen het volk riep: “Hosanna, de Zoon van David, Hij is de koning van Israël“.

Pilatus voelt zich geprikkeld door deze wedervraag. Een beklaagde heeft niet te vragen, hij heeft alleen te antwoorden. Zijn ontstemming blijkt uit zijn uitroep: “Ben ik een Jood? Uw volk en de Overpriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt U gedaan?” (Joh 18:35) Uit deze uitroep blijkt dat Pilatus toch een antwoord heeft gegeven, nl. dat uit de hoek van het volk en de Overpriesters de beschuldigingen komen. Op de vraag “Wat hebt U gedaan?” gaat Christus niet in, eerst wordt duidelijk gemaakt dat het bedoelde koninkrijk niet een aards koninkrijk is. (Joh 18:36; cf. Mat 26:52). Pilatus heeft de uiteenzetting van Christus gehoord, “niet van deze aarde“, dus niet gevaarlijk voor de Romeinen. In principe is daarmee de beschuldiging vervallen en had hij Christus vrij uit kunnen laten gaan. Echter blijkbaar intrigeert deze zaak hem, vandaar zijn vraag: “Zijt Gij dan een koning?” (Joh 18:37).

Ik zal hierop een volgende keer dieper op ingaan.

Zonsverduistering (3)

Aan het begin van de maand meldde ik dat er op 29 maart een zonsverduistering te zien is. De echte umbraphiles zijn al onderweg, maar voor hen die niet gaan en bezitten over een snelle internet verbinding is er op de website van www.scalingtheunverse.com/eclipse een aantal interessante video’s:

Pad van de verduistering
Deze video laat het pad van de verduistering zien van hoge altitude. De verduistering begint in Afrika om 9.07 AM (CET) en gaat noord-oostelijk door Afrika en Oost Europa, en komt in Rusland na ongeveer twee en half uur.
Duur: 1 min 13 sec | Grootte: ~60Mb

Visualisatie van de Penumbra
Deze video is gelijk aan de vorige, maar de umbra en de penumbra zijn rood gekleurd de invloed van de verduistering in al zijn facetten op de aarde te laten zien.
Duur: 1 min 22 sec | Grootte: ~55Mb

Surfen over het oppervlak
Reis met de schaduw mee vanaf lage hoogte van de Ivoorkust tot en met Rusland
Duur: 1 min 21 sec | Grootte: ~50Mb
Een video vanuit ander perspectief
Duur: 27 secs | Grootte: ~13Mb

Tags: ,

« Older entries