‹ Prof. G. QuispelDuisternis over Golgotha ›
Zonsverduistering (Amos 8:9)
Gepubliceerd op 04-03-2006

In de Bijbel wordt regelmatig over Zonsverduisteringen gesproken, zij het bijna altijd in profetische betekenis. De enige vermelding waarvan zeker is dat het om een eclips gaat staat in Amos 8:9 “En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren.

Deze dag hebben de astronomen kunnen terugrekenen en was 15 juni 763 v.C. Deze datum is bovendien bevestigt door een Assyrisch geschrift welke bekend staat als het Eponym Canon. Hier wordt vermeld: “opstand in de stad Assur, in de maand Sivan. De Zon werd verduisterd.

De zonsverduistering tijdens de kruisiging van Christus is geen eclips daar het toen volle maan was!! Een buitenbijbelse bron is de Olympiads van Phlegon die het volgende hierover zegt: “'In het 4de jaar van de 202de Olympiade (32-33 n.C.), een eclipse van de Zon vond plaats groter dan ooit eerder bekend was, en de nacht kwam op het 6de uur van de dag, zodat de sterren aan de hemel zichtbaar werden; en een grote aardbeving vond plaats in Bithynia and vernietigde het grootste gedeelte van Niceaea." Ik zal hier later dieper op in gaan.


Tags: Amos, Astronomie, Zonsverduistering
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Zonsverduistering

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs