‹ Zonsverduistering morgenZonsverduistering ›
Terugkeer naar de afgoden
Gepubliceerd op 28-03-2006

Toen u God niet kende, onderwierp u zich aan afgoden. Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen (of beter gezegd: nu God ú kent), daar weer naar teruggaan?

Gal 4:8-9 Het Boek

Vele eeuwen geleden, toen het christendom in Nederland opkwam werd er radicaal gebroken met vele vormen van heidense afgoden verering. Zo werden de grafheuvels op de Veluwe beplant met bomen, zodat iedere gedachte aan de verering van afgoden vergeten zou worden. Sindsdien is er continue in de kerken verkondigd dat wij als christenen geen afgoden mogen dienen. Helaas moet geconstateerd worden dat de laatste decennia er een kentering is opgetreden.

We zijn ons gaan bezighouden met allerlei nieuwe ideeën en in deze verdwazing raakten we het spoor bijster (Rom 1:20-23). New Age is allang gemeengoed geworden in Nederland en ook de maangod allah heeft haar plaats gevonden in het multiculturele Nederland. De laatste tijd zien we als nieuw fenomeen dat op scholen les moet worden gegeven in burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is geen nieuw vak, maar bestaat uit de onderdelen democratie, identiteit en sociale participatie, die bij bestaande vakken als geschiedenis, maatschappijleer en godsdienst onderwezen moeten worden. Nu is daar op zich niets mis mee, ware het niet dat als onderdeel van dit vak steeds meer leerlingen "verplicht" op bezoek moeten naar een moskee. Terecht wordt opgemerkt in het Reformatorisch Dagblad dat "Op grond van de Bijbel kan niet anders dan gesteld worden dat allah een afgod, een bespotting van de enige ware God is. Hij bestaat niet. En het eren van hem is het eren van niets. Ondanks alle pleidooien voor de dialoog tussen christendom en islam is de scheidslijn tussen beide vlijmscherp en de kloof geweldig groot."

Niet voor niets waarschuwd Paulus hiervoor, in het kader van het eten van offervlees gewijd aan de afgoden: "Waarom zou u zo'n zwakke broeder door uw grotere kennis naar de ondergang helpen?" (1 Cor 8:10-11) "Door uw broeder over te halen iets te doen … zondigt u tegen hem en tegen Christus" (vs 12). Alleen al om deze reden doen scholen er goed aan om niet met leerlingen de drempel van de moskee over te gaan. Verder moeten we goed beseffen dat het verplicht uitdoen van de schoenen bij het bezoek van een moskee (een islamitsch gebedshuis = een gebedshuis van afgoden) niet het tonen van respect voor andersdenkenden is, maar een knieval voor een andere religie.

Bekijken we deze tendens vanuit de geschiedenis, dan blijkt dat dit soort knievallen levensgevaarlijk is. Niet alleen hoeven we te denken aan de reden van kruistochten, maar ook op de hedendaagse ranglijst van christenvervolgingen blijkt dat deze religie uiterst gevaarlijk is. Het is dan ook grote onzin dat enerzijds dit soort terroristsche dreiging wordt bevorderd onder de noemer "burgerschapsvorming" terwijl anderzijds door dezelfde overheid wordt geadviseerd "Wat te doen bij een aanslag".


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs