April 2006

You are currently browsing the monthly archive for April 2006.

Pepermunt

Een vorige keer heb ik geschreven over de Pepermunt in de Bijbel en dat Christus de Farizeeën verweet dat ze dit kruid vertienden, maar voorbijgingen aan het oordeel en de liefde van God. (Mat. 23:23; Luk. 11:42).

Iedere Nederlander kent de snoepjes die van dit kruid zijn gemaakt, pepermunt hoort bij Nederland, het behoort tot het ‘nationaal erfgoed’ wat iedereen eet. Vooral in de kerk is de pepermunt echt een ‘kerkmunt’ geworden. Je kon er de dienst mee uitzitten. Maarten het Hart vond het een ‘wit horloge’ . Na het opzuigen van drie pepermuntjes was de preek bijna ten einde. De Belgische zanger Stef Bos noemt het pepermuntje zelfs ‘de protestantse cocaïne voor de gereformeerde junk’. Niet alleen de collectezak roteert door de rijen, minstens zo belangrijk zijn de rolletjes pepermunt, alleen die komen even vlug retour, zij het flink afgeslankt. Aan het merk kan men zien tot welke richting de kerkbezoeker behoort. De Nederlands Hervormden hebben het merk “Faam”, de Gereformeerden “King” en de meer Evangelischen nemen de “Dropmentos”. De Wilhelmina-pepermunt is alleen voor de zwaardere kerken.

Voor de buitenlandse lezers een nadere verklaring, men kan op dit snoepje heerlijk zuigen en het begin van de preek is een uitstekend tijdstip om er een te nemen. De voorliefde in de verschillende merken in de verschillende denominaties ligt hem niet zozeer in de smaak, maar in de lengte van de preek.

Bij de Evangelischen zijn de preken kort en de “Dropmentos” is daarvoor uitermate geschikt, bij de Hervormden duren de preken iets langer en het sabbelen op “Faam” komt ongeveer overeen met de lengte van de preek. Duurt de preek nog langer dan is alleen “King” geschikt, en alleen de Wilhelmina-pepermunt is geschikt voor de hele lange preken.


De gemeenschapszin van de kerkgangers uit zich vooral in het delen of vertienden van de Pepermunt, vandaar het routeren door de rijen. Echter daar blijft het vaak bij, ik vraag me dan ook wel eens af of het verwijt van Christus richting de Farizeeën ook niet heden te dage nog even actueel is.

Tags:

Acrostichon

In de Bijbel vinden we verschillende vormen van dichtvorm, één die vooral in de Psalmen wordt gebruikt is het acrostichon. Een acrostichon (ook wel naamdicht of lettervers) is een gedicht waarvan bepaalde, meestal de eerste, letters van iedere regel of strofe achter elkaar gelezen zelf ook een woord of zin vormen.
Update: Of de letters van een alfabet volgen.

Acrostichon is de samenvoeging van de Griekse woorden akros (uitstekend) en stichos (rij, vers).

Het bekendste voorbeeld uit de Nederlandse literatuur is de tekst van het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus, waarvan de eerste letters van de orginele coupletten samen de naam ‘Willem van Nassov‘ vormen (Tegenwoordig is dat ‘Willem van Nazzov’).

Helaas is deze dichtvorm in veel vertalingen verdwenen, een grote uitzondering is de Naardense Bijbel, die getracht heeft dit te behouden door vervangende Nederlandse woorden te vinden. Soms komt dit wat krampachtig over, maar geeft wel een goede indruk van de Hebreeuwse dichtkunst. De Statenvertalers zaten met het zelfde probleem en kozen er voor om (in schuine letters) de Hebreeuwse letters te schrijven, helaas hebben ze dit niet overal gedaan (bv. Nahum 1)

Deze dichtkunst is ondermeer toegepast in de Psalmen (Psalm 9; 10;; 25; 34; 37; 111; 112; 119; 145), in de onderwijzing van Lemuël (Spr 31:10-31), in de eerste vier gedichten in Klaagliederen (Kl 1; 2; 3; 4) en tot slot in het eerste hoofdstuk van Nahum.

In sommige Psalmen zien we dat er letters worden overgeslagen, voorbeelden zijn Psalm 145 waar de נ nun afwezig is, Psalm 34 (de ו waw), Psalm 25 (de כ kaf, terwijl de ו waw dubieus is), en Psalm 9-10 waar we verschillende letters missen.

Hieronder Psalm 111:


1.
הַ֥לְלוּ יָ֨הּ
אֹודֶ֣ה יְ֭הוָה בְּכָל־לֵבָ֑ב
בְּסֹ֖וד יְשָׁרִ֣ים וְעֵדָֽה׃

2.

גְּ֭דֹלִים מַעֲשֵׂ֣י יְהוָ֑ה
דְּ֝רוּשִׁ֗ים לְכָל־חֶפְצֵיהֶֽם׃

3.

הֹוד־וְהָדָ֥ר פָּֽעֳלֹ֑ו
וְ֝צִדְקָתֹ֗ו עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד׃

4.

זֵ֣כֶר עָ֭שָׂה לְנִפְלְאֹתָ֑יו
חַנּ֖וּן וְרַח֣וּם יְהוָֽה׃

5.

טֶ֭רֶף נָתַ֣ן לִֽירֵאָ֑יו
יִזְכֹּ֖ר לְעֹולָ֣ם בְּרִיתֹֽו׃

6.

כֹּ֣חַ מַ֭עֲשָׂיו הִגִּ֣יד לְעַמֹּ֑ו
לָתֵ֥ת לָ֝הֶ֗ם נַחֲלַ֥ת גֹּויִֽם׃

7.

מַעֲשֵׂ֣י יָ֭דָיו אֱמֶ֣ת וּמִשְׁפָּ֑ט
נֶ֝אֱמָנִ֗ים כָּל־פִּקּוּדָֽיו׃

8.

סְמוּכִ֣ים לָעַ֣ד לְעֹולָ֑ם
עֲ֝שׂוּיִ֗ם בֶּאֱמֶ֥ת וְיָשָֽׁר׃

9.

פְּד֤וּת ׀ שָׁ֘לַ֤ח לְעַמֹּ֗ו
צִוָּֽה־לְעֹולָ֥ם בְּרִיתֹ֑ו
קָדֹ֖ושׁ וְנֹורָ֣א שְׁמֹֽו׃

10.

רֵ֘אשִׁ֤ית חָכְמָ֨ה ׀ יִרְאַ֬ת יְהוָ֗ה
שֵׂ֣כֶל טֹ֖וב לְכָל־עֹשֵׂיהֶ֑ם
תְּ֝הִלָּתֹ֗ו עֹמֶ֥דֶת לָעַֽד׃

Een oude boer ging in het weekend naar de grote stad en bezocht daar een kerkdienst. Toen hij thuis kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. “Ja,” zei de boer, “goed. Één ding deden ze wel anders. Ze zongen opwekkingsliederen in plaats van gezangen.” “Opwekkingsliederen?” zei z’n vrouw. “wat zijn dat?” “O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort gezangen, maar dan anders,” zei de boer. “Wat is er anders aan?” vroeg zijn vrouw. De boer zei: “Nou kijk, als ik tegen jou zou zeggen:

`Martha, de koeien staan in het maïs`,

dan zou het een gezang zijn. Maar als ik tegen je zou zeggen:

`Martha, Martha, Martha, o Martha,
de koeien, de grote koeien, de bruine koeien,
de zwarte koeien, de witte koeien, de zwart-witte koeien,
alle koeien staan in het maïs, staan in het maïs,
staan in het maïs, het maïs, maïs, maïs`,

en als ik dan de hele zaak een paar keer herhaal, dan heb je een opwekkingslied.”

Tags:

Sinds kort is Nederland een nieuwe christelijke krant rijker: Christenen in Contact. De tweewekelijkse uitgave wordt verzorgt door EO en heeft als doelstelling “Inspireren, informeren en bemoedigen. Over de kerkmuren heen”.

EO-directeur Henk Hagoort stelt dat “Als EO verzorgen we deze gratis uitgave, maar we doen dat niet alleen. CC is een platform voor tal van kerken en kerkelijke organisaties, die allemaal graag aan hun geloofsgenoten willen doorvertellen wat God voor hen betekent en doet” immers zo vervolgt hij “Als kerken en gemeenten vormen we samen het ene lichaam van Jezus Christus. En bij die eenheid en verbondenheid hoort dat we elkaar kennen.

Deze vorm van schrijven zou volgens de EO-directeur al erg oud zijn: “De allereerste gemeenten van Jezus Christus, met ook elk hun eigen karakter, onderhielden al intensief contact met elkaar via rondzendbrieven. Paulus vond het erg belangrijk dat de gemeenten elkaar schreven en bezochten om elkaar te inspireren, te informeren en te bemoedigen (Efeze 6:22). Paulus stimuleerde gemeenten ook om de rondzendbrieven die hij zelf stuurde door te geven aan andere gemeenten (Kol.4:16).

Er zit echter een addertje onder het gras, zoals Bijbelgetrouw.nl op hun blog stellen. Volgens hun slaat Hagoort “met zijn opmerking de plank overigens volledig mis. Als kerken en gemeenten vormen we namelijk niet het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus wordt, volgens de Bijbel, gevormd door de (individuele) gelovigen (vgl. ondermeer Rom 12:5, 1 Kor. 12:12, 27).

Beweren dat (alle) kerken en gemeenten samen het lichaam vormen houdt namelijk in dat wij dan ook alle kerken, inclusief kerken en gemeenten waar de Here Jezus wordt geloochend of welke dwalingen verkondigen, erkennen als lid van dit heilige, onberispelijke, lichaam. Dát gaat niet aan. Het is volstrekt on-Bijbels dit te leren en praktizeren. Paulus zegt hier dan ook over: “wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” (2 Kor 6:14).

De conclusie die zij hieraan verbinden nl. dat “De “eenheid en verbondenheid” welke de EO hiermee nastreeft is dan ook een valse eenheid en een schijnverbondenheid“, wil ik niet direct overnemen, ik gun de EO in dit geval het voordeel van de twijfel. Als christenen moeten we over de kerkmuren hun kijken en ernaar streven om ons met andere christenen te verbinden en tot een eenheid te komen. Deze krant kan hierin een geweldig hulpmiddel zijn.

Hyssop / Marjolein

Mozes dan riep al de oudsten van Israel, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha. Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed,hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deurvan zijn huis, tot aan den morgen.

Ex 12:21-22

Het woord אֵזֹ֗וב (ezov) in de Bijbel verwijst naar een plant welke men in bundels samenbind om als een kwast het bloed op de deurposten aan te brengen (Ex 12:21-22). Het is een plant die groeit op muren en daken (1 K 5:13). De fijnbehaarde bladeren zijn zeer geschikt om er mee te sprenkelen. Zo werd het gebruikt om een huis te reinigen tegen melaatsheid (Lev 14:4). In de oudheid werd er verzoenende kracht aan toegeschreven (Num 19:6; Ps 51:9).

In veel vertalingen wordt de plant aangeduid met Hyssop, in de NBV zien we dat ze dit hebben vertaald met majoraantakken, wat zoals we zullen zien zeer waarschijnlijk de juiste benaming is. De naam Hyssop (Hyssopus officinalis) zoals wij die kennen, zou volgens sommige geleerden afgeleid zijn van het Hebreeuws ezov of het Arabisch azzof wat heilig kruid betekent. Andere geleerden gaan er vanuit dat het afgeleid is uit het Grieks hys (varken) en ops (gezicht).

Nu wil het geval dat deze plant niet voorkomt in Israël en de Sinaï, het moet dus een andere plant zijn. De Syrische hyssop (Origanum Syriacum) komt echter wel voor in dit gebied en voldoet aan de beschrijving dat het groeit op muren en daken. Als men in Israël is kan men deze struik veelvuldig tegenkomen op de steenachtige bodem. De Arabieren noemen het zaatar en gebruiken het in thee en verwerken het gekookt of gebakken in hun eten. Een variant van de plant de Marjolein (Origanum Vulgare) gebruik ik regelmatig als ik pizza’s maak.

In de Bijbel lezen we dat de plant wordt gebruikt voor geestelijke reinigingsdoeleinden (Ps 57:7), in katholieke streken in Nederland werd Marjolein hekswerende en duivelverdrijvende kracht en macht toegeschreven en ook voor die doeleinden toegepast, vaak zonder dat men zich nog de juiste betekenis bewust is. Marjolein is een sterk geurend kruid en heeft een geneeskrachtige werking bij zenuwzwakte, epilepsie en bij stoornissen in de geslachtssfeer zoals pijnlijke menstruatie.

Tags:

Christelijke blogs


Vorige week is een overzicht gegeven van allerlei Nederlandstalige christelijk blogs. Deze keer wil ik aandacht schenken aan Biblioblogs, als je op zoek bent naar christelijke blogs, dan is deze blog de ultieme plek om te starten. Hieronder een overzicht van alle blogs die op dit moment bij Biblioblogs zijn geregistreerd:

Koninginnedag

Vandaag is het Koninginnedag, een dag eerder dan normaal maar dat is vanwege de zondag. Een echte Nederlandse feestdag waar vooral de kinderen een hoofdrol spelen. De opening gebeurd altijd met een toespraak door de burgermeester en het zingen van het volkslied “Wilhelmus van Nassouwe“.

Interessant is het tweede couplet wat door heel seculier Nederland met volle borst wordt meegezongen:

In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Land, om Luyd ghebracht:
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Waarschijnlijk is dit voor velen het laatste besef dat er een God aanwezig is.

Het is nog maar een paar jaar geleden dat er voor het eerst programma’s verschenen waarmee het mogelijk was om de Bijbel digitaal te lezen, bekend zijn de Logos, PC Study Bible, Biblesoft en BibleWorks. Sindsdien zijn er vele nieuwe softwareapplicaties verschenen, waarbij niet alleen de Bijbel digitaal is, maar ook verschillende commentaren erbij worden geleverd. Meestal zijn dit verouderde werken waar geen copyright meer op zit.

De laatste tijd is er een trend dat bijna alle nieuwe theologische werken ook in een digitale versie aan te schaffen is. De StudieBijbel is hier een voorbeeld van. Maar de techniek wordt steeds beter en het blijkt dat er steeds meer nieuwe ideeën komen. Veel bloggers kopen hun eigen domainnaam en komen er vervolgens achter dat ze ook veel schijfruimte huren bij hun provider waar weinig mee wordt gedaan. Wat kunnen we met deze “extra” ruimte doen vroeg Kevin A. Wilson zich of op Blue Cord, om vervolgens met een voorstel te komen om een “On-Line Bible Dictionary” op te gaan zetten.

In diezelfde week kwam Blogos met een “Draft RDF Vocabulary for Bible Books“, kort samengevat is dit een voorstel hoe men teksten en aantekeningen en een databasestructuur kan krijgen die bruikbaar is voor computers. Zelf ben ik hier ook al mee bezig geweest, en voor de lezers die op het gele kruis drukken komen op een website welke volledig database gestuurd is.

Dit alles is nog maar het begin, de ontwikkelingen gaan zeer snel. De afgelopen weken heb ik een nieuwe generatie software getest waarmee het mogelijk is om nog meer gegevens met elkaar te koppelen op een dusdanige wijze dat zeer bruikbare informatie naar boven komt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gegevens van andere systemen of websites te integreren. Bijvoorbeeld als u in uw digitale Bijbel over een plaats leest, is het mogelijk om naast allerlei achtergrondinformatie over deze plaats ook via Google “virtueel” naar deze plaats te reizen. Ik verwacht binnen afzienbare tijd dat het daarna ook mogelijk is om “virtueel” door zo’n plaats te reizen.

Toch bestaat er een groot gevaar waar Prediker reeds voor waarschuwde: “Studenten die zich de leerstof van hun leraren eigen maken, zijn verstandig. Maar, mijn zoon, wees gewarschuwd: Er komt geen eind aan het schrijven van boeken. Het bestuderen daarvan wordt tenslotte zeer vermoeiend. Dit is mijn uiteindelijke conclusie: Heb ontzag voor God en volg Zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens.” (Pred. 12:11-13)

Tags: ,

Citaat van de dag

Juist in een samenleving die steeds individualistischer wordt,
hebben we in de kerk mensen, mannen én vrouwen,
nodig die naar elkaar omzien.


dr. André F. Troost in Nederlands Dagblad

Tags:

Walpurgusnacht

Op 1 mei is volgens de Rooms Katholieke kalender de dag van Santa Walburga (710-779), de heilige van hen die niet door heksen zijn betoverd. De nacht ervoor wordt gewoonlijk Walpurgis Nacht genoemd en is een satanisch feest welke de laatste tijd steeds meer in opkomst is. De legende gaat dat de heksen aan het eind van iedere winter slaan op de Schierke op de berg Brocken (een piek in de Harz). De geschiedenis is vernamelijk overgeleverd door Goethe in zijn verhaal Faust.

Geschiedenis
Walpurgis nacht dankt zijn naam aan Santa Walburga (710-779), welke de nicht was van de evangelist Bonifatius. Zij leidde een nonnenklooster in Heidenheim en in de laatste jaren na de dood van haar broer Winebald gaf zij ook de leiding aan een monnikenklooster in dezelfde plaats. Zij stierf op 25 februari 779 en werd op 1 mei in het zelfde jaar tot heilige verklaard. De nacht voor 1 mei wordt sindsdien de Walpurgis nacht genoemd.

Onafhankelijk en los van de oorsprong van deze naamgeving, blijkt dat de in de Middeleeuwen en de Renaissance deze nacht een aanleiding was voor heksen en tovenaressen om samen te komen in het Harz gebergte, bij de piek Schierke op de hoogste berg de Brocken, als afsluiting van de lange winter en om daar de satan te aanbidden. Zij kwamen op bezems, bokken (de zogeheten bokkenrijders) of werden meegevoerd door demonen. Het feest kenmerkt zich door wilde dansen en (sex)orgies. Nieuwe leden offeren hun ziel aan satan welke aanwezig is in de vorm van een bok (vergl. Lev. 17: 7), soms als een ander dier.

De locatie in de Harz is bekend om zijn “betoverde omgeving” waar de geest van Brocken regelmatig zichtbaar is. Dit fenomeen, door de Middeleeuwers bezien als de duivel zelf, is niets anders dan een projectie van je zelf (of een ander persoon) door de lentezon tijdens de optrekkende mist in de ochtend. De plaats Brocken zelf is berucht om de vele helderzienden, tovernaars, magiers, vuurkijkers en handlezers.

Het spectrum van Brocken


Het feest heeft bekendheid gekregen door de schrijver Goethe in zijn verhaal Faust, en heeft er zorg voor gedragen dat het feest in verschillende ‘germaanse’ landen als Zweden, Nederland, Belgie, Oostenrijk bekendheid heeft gekregen.

De laatste jaren heeft het feest bekendheid gekregen daar de New Age beweging en de diverse satanskerken en wordt de nadruk vooral gelegd om afbreuk te doen aan christelijke activiteiten. In de Harz zelf is het een soort carnaval geworden met veel occulte trekken en verder door de beruchte schrans- en drinkpartijen, naast de reeds genoemde sexorgies.

De Bijbel
In de Bijbel wordt afgoderij vaak gelijkgesteld aan hekserij. Zonder volledig te willen zijn een aantal teksten:

  1. 1 Sam. 15: 23 Want wederspannigheid is een zonde der tovenarij.
  2. 2 Kon. 9: 22 Het geschiedde nu, als Joram Jehu zag, dat hij zeide: Is het ook vrede, Jehu? Maar hij zeide: Wat vrede, zo lang als de hoererijen van uw moeder Izebel, en haar toverijen zo vele zijn?
  3. 2 Kr. 36: 6 En hij (=Manasse) deed zijn zonen door het vuur gaan, in het dal des zoons van Hinnom, en pleegde guichelarij, en gaf op vogelgeschrei acht, en toverde, en hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaren; en hij deed zeer veel kwaads in de ogen des HEEREN, om Hem tot toorn te verwekken.
  4. Micha 5: 11, 12 En Ik zal de toverijen uit uw hand uitroeien, en gij zult geen guichelaars hebben. En Ik zal uw gesneden beelden en uw opgerichte beelden uit het midden van u uitroeien, dat gij u niet meer zult nederbuigen voor het werk uwer handen.
  5. Nahum 3: 4 Om der grote hoererijen wil der zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met haar toverijen.
  6. Gal. 5: 19-21 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

Naast algemene teksten over hekserij en tovenarij welke hierboven zijn genoemd, moet men ook denken aan de heks van Endor in 1 Samuel 28, welke necromantie pleegde (het oproepen van doden) en de slavin met de waarzeggende geest in Handelingen 16 vers 16.

« Older entries