‹ Typos!!Ismaël's nageslacht ›
Open brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal
Gepubliceerd op 08-04-2006

Vandaag kreeg ik per email de volgende oproep die ik op deze manier wereldkundig wil maken:

Zoals je waarschijnlijk weet hebben we in een Nederland een abortuswet, de Wet Afbreking Zwangerschap.

Na 24 jaar wordt deze geëvalueerd.

In middels zijn we veel meer te weten gekomen over de negatieve (psychische en lichamelijke) gevolgen van abortus, maar afgezien daarvan: God geeft leven om te leven!

Dit is onze kans om onze stem te laten horen!!!!!!!!

Hieronder vind je een voorbeeldbrief zoals je die kunt sturen naar de Tweede Kamer.

Het enige wat je hoeft te doen is plaats en datum in te vullen en aan het eind je naam, adres en handtekening te zetten.

En opsturen natuurlijk.

Ik wil je vragen dit snel te doen, want het is mogelijk dat dit alles al binnen 1 of 2 weken behandeld wordt in de Tweede Kamer.

In Delft zijn een aantal mensen bezig om dit ook bij de diverse christelijke instanties aanhangig te maken, zodat zij hun achterban kunnen mobiliseren.

Het is belangrijk dat christelijk Nederland zo snel mogelijk zijn stem laat horen.

Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal

Kamercommissie VWS

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Barneveld, 8 april 2006

Betreft: evaluatie wet op zwangerschapafbreking

Geachte Kamercommissie VWS,

Met deze brief wil ik mijn zorg met u delen over de Wet op de Zwangerschapsafbreking. Wetende dat op dit moment de evaluatie van deze wet plaatsvindt, wil ik u laten weten dat het mij als Nederlands staatsburger meer en meer tegenstaat dat wij een wet hebben die toestaat dat ongeboren kinderen worden gedood.

Inmiddels weet iedereen dat een ongeboren kind een medemens is, van wie het hartje al na 3 weken klopt en na 12 weken al de vorm heeft van een klein mensje. Het kind groeit maar met 1 bedoeling: om geboren te worden. En voor ieder kind zou moeten gelden dat het met liefde omringd zal worden.

Voor God is het een gruwel dat wij zijn schepselen van het leven beroven. Ik erken dat er grote nood kan zijn bij vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Laten we toch vooral onze zorg daar op richten, naast deze vrouwen gaan staan en mee helpen zoeken naar wat voor elk individu -vrouw en kind -de beste oplossing is.

Persoonlijk vind ik het een kwalijke zaak dat de grenzen van het toelaatbare ondergeschikt zijn geworden aan wat er in een bepaald tijdsbestek aan meningen leeft bij een bepaalde groep mensen in de maatschappij. Dat heeft nu al grote gevolgen voor het geestelijke klimaat in ons land. Gevolgen die niet beperkt blijven tot het terrein van de zwangerschapsafbreking, maar ook onze norm en waarden in het algemeen raken.

Het is bovendien bekend dat veel vrouwen, maar ook hun partners, langdurige psychische gevolgen overhouden na het plegen van abortus. Ook artsen erkennen, dat een groot percentage van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan, psychische klachten heeft.

Ik wil u met klem vragen het bovenstaande ernstig te overwegen en de regering op te roepen de Wet op de Zwangerschapsafbreking in te trekken.

Hoogachtend,

Naam

Adres

Woonplaats


Tags: Abortus, Uncategorized, Zwangerschap
Gerelateerde onderwerpen: Abortus, Zwangerschap

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel