‹ Christelijke blogsOpwekkingsliederen versus gezangen ›
Christenen in Contact
Gepubliceerd op 29-04-2006

Sinds kort is Nederland een nieuwe christelijke krant rijker: Christenen in Contact. De tweewekelijkse uitgave wordt verzorgt door EO en heeft als doelstelling "Inspireren, informeren en bemoedigen. Over de kerkmuren heen".

EO-directeur Henk Hagoort stelt dat "Als EO verzorgen we deze gratis uitgave, maar we doen dat niet alleen. CC is een platform voor tal van kerken en kerkelijke organisaties, die allemaal graag aan hun geloofsgenoten willen doorvertellen wat God voor hen betekent en doet" immers zo vervolgt hij "Als kerken en gemeenten vormen we samen het ene lichaam van Jezus Christus. En bij die eenheid en verbondenheid hoort dat we elkaar kennen."

Deze vorm van schrijven zou volgens de EO-directeur al erg oud zijn: "De allereerste gemeenten van Jezus Christus, met ook elk hun eigen karakter, onderhielden al intensief contact met elkaar via rondzendbrieven. Paulus vond het erg belangrijk dat de gemeenten elkaar schreven en bezochten om elkaar te inspireren, te informeren en te bemoedigen (Efeze 6:22). Paulus stimuleerde gemeenten ook om de rondzendbrieven die hij zelf stuurde door te geven aan andere gemeenten (Kol.4:16)."

Er zit echter een addertje onder het gras, zoals Bijbelgetrouw.nl op hun blog stellen. Volgens hun slaat Hagoort "met zijn opmerking de plank overigens volledig mis. Als kerken en gemeenten vormen we namelijk niet het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus wordt, volgens de Bijbel, gevormd door de (individuele) gelovigen (vgl. ondermeer Rom 12:5, 1 Kor. 12:12, 27).

Beweren dat (alle) kerken en gemeenten samen het lichaam vormen houdt namelijk in dat wij dan ook alle kerken, inclusief kerken en gemeenten waar de Here Jezus wordt geloochend of welke dwalingen verkondigen, erkennen als lid van dit heilige, onberispelijke, lichaam. Dát gaat niet aan. Het is volstrekt on-Bijbels dit te leren en praktizeren. Paulus zegt hier dan ook over: "wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?" (2 Kor 6:14)."

De conclusie die zij hieraan verbinden nl. dat "De "eenheid en verbondenheid" welke de EO hiermee nastreeft is dan ook een valse eenheid en een schijnverbondenheid", wil ik niet direct overnemen, ik gun de EO in dit geval het voordeel van de twijfel. Als christenen moeten we over de kerkmuren hun kijken en ernaar streven om ons met andere christenen te verbinden en tot een eenheid te komen. Deze krant kan hierin een geweldig hulpmiddel zijn.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel