‹ De Bijbel in het computertijdperkChristenen in Contact ›
Hyssop / Marjolein
Gepubliceerd op 29-04-2006

Mozes dan riep al de oudsten van Israel, en zeide tot hen: Leest uit, en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen, en slacht het pascha. Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed,hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deurvan zijn huis, tot aan den morgen.

Ex 12:21-22


Het woord אֵזֹ֗וב (ezov) in de Bijbel verwijst naar een plant welke men in bundels samenbind om als een kwast het bloed op de deurposten aan te brengen (Ex 12:21-22). Het is een plant die groeit op muren en daken (1 K 5:13). De fijnbehaarde bladeren zijn zeer geschikt om er mee te sprenkelen. Zo werd het gebruikt om een huis te reinigen tegen melaatsheid (Lev 14:4). In de oudheid werd er verzoenende kracht aan toegeschreven (Num 19:6; Ps 51:9).

In veel vertalingen wordt de plant aangeduid met Hyssop, in de NBV zien we dat ze dit hebben vertaald met majoraantakken, wat zoals we zullen zien zeer waarschijnlijk de juiste benaming is. De naam Hyssop (Hyssopus officinalis) zoals wij die kennen, zou volgens sommige geleerden afgeleid zijn van het Hebreeuws ezov of het Arabisch azzof wat heilig kruid betekent. Andere geleerden gaan er vanuit dat het afgeleid is uit het Grieks hys (varken) en ops (gezicht).

Nu wil het geval dat deze plant niet voorkomt in Israël en de Sinaï, het moet dus een andere plant zijn. De Syrische hyssop (Origanum Syriacum) komt echter wel voor in dit gebied en voldoet aan de beschrijving dat het groeit op muren en daken. Als men in Israël is kan men deze struik veelvuldig tegenkomen op de steenachtige bodem. De Arabieren noemen het zaatar en gebruiken het in thee en verwerken het gekookt of gebakken in hun eten. Een variant van de plant de Marjolein (Origanum Vulgare) gebruik ik regelmatig als ik pizza's maak.

In de Bijbel lezen we dat de plant wordt gebruikt voor geestelijke reinigingsdoeleinden (Ps 57:7), in katholieke streken in Nederland werd Marjolein hekswerende en duivelverdrijvende kracht en macht toegeschreven en ook voor die doeleinden toegepast, vaak zonder dat men zich nog de juiste betekenis bewust is. Marjolein is een sterk geurend kruid en heeft een geneeskrachtige werking bij zenuwzwakte, epilepsie en bij stoornissen in de geslachtssfeer zoals pijnlijke menstruatie.


Tags: Flora, Hysop

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs