May 2006

You are currently browsing the monthly archive for May 2006.

Hebraïsmen: sjoege

De HEERE schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.

(Ps 33:13-14)

In dit psalmgedeelte lezen we in het tweede gedeelte “Hij ziet uit“, in de JPS correcter vertaald met “He looketh intently“, het gebruikte werkwoord “ziet” is afgeleid van het Hebreeuwse שׁגח (shagach) dat letterlijk “aandachtig zien” betekent. In het Nederlands kennen we dit woord als het Hebraïsme “sjoege” welke voorkomt in uitdrukkingen als ‘Hij heeft er geen sjoege van‘ (= hij heeft daar geen kennis van), of ‘sjoege nemen van‘ (= de zaak bekijken, ergens over nadenken).

Nu is er ook nog de uitdrukking ‘Hij gaf geen sjoege‘ (= hij gaf geen antwoord, hij hield zijn mond), echter dit is van een ander Hebreeuws woord afgeleid. Het Bargoense sjoege (of soms ook sjoechem) is hier een verbastering van het Jiddische sjoewe, wat weer is afgeleid van het Hebreeuwse תשובה (tesjoewa) wat “redding, terugkeer” betekent, het kan zelfs afhankelijk van de context vertaald worden met antwoord of bekering. Dit laatste betekenis zien we terug in het 15de vers van de Psalm waar staat “Een koning wordt niet behouden door een groot heir“.

We kunnen deze Psalm dus vrij vertalen met “Als God sjoege van ons heeft, vanuit Zijn woonplaats aandachtig naar ons kijkt, dan mogen wij sjoege (antwoord) geven door ons tot Hem te bekeren.”

Tags:

Citaat van de dag

Wees maar niet nederig, zo groot ben je nu ook weer niet.

Golda Meïr

Tags:

Vorig jaar heb ik bij de behandeling van “de ster van Bethlehem” ook de theorie behandeld dat het om een conjunctie zou kunnen gaan. Binnenkort is er weer een conjuctie te zien aan de avondhemel die u niet wil missen.

Als eerste morgenavond ziet u op een rechte lijn Saturnus (recht onder de maan), Mars en Mercurius (net boven de horizon). Saturnus bevind zich dan in de sterrencluster “de Bijenkorf”.

Een paar dagen later ziet u de planeten Saturnus en Mars naar elkaar toe gaan. En de planeet Mercurius is beter zichtbaar in het sterrenbeeld Gemini (Tweelingen). Als u nog nooit de planeet Mercurius heeft gezien is het de komende weken de gelegenheid om deze planeet die het dichtst bij de zon is te zien.

Halverwege juni is Mercurius helemaal goed te zien, terwijl de oplettende waarnemer zal opmerken dat de planeten Saturnus en Mars elkaar bijna raken.
Hoogtepunt is 17 juni wanneer de conjuntie plaatsvind, al met al een goede gelegenheid om ’s avonds naar de westelijke hemel te kijken als u uw hand uitlaat. Of als u deze niet heeft, weer eens een wandeling te maken. Laten we hopen dat het weer opklaard en dat het niet het weer blijft van nu.

Bronnen:

Koning So

Maar de koning van Assyrie bevond een verbintenis in Hosea, dat hij tot So, den koning van Egypte, boden gezonden had, en het geschenk aan den koning van Assyrie niet als te voren van jaar tot jaar opbracht; zo besloot hem de koning van Assyrie, en bond hem in het gevangenhuis.”

2 Koningen 17: 4

In dit vers wordt gesproken over een Egyptische koning So,
zeer waarschijnlijk wordt hier Osorkon IV van Tanis mee bedoeld, of is er slechts sprake van een Egyptische vizier.

Is er onder de lezers iemand die meer weet over deze persoon?

Tags: ,

De Jerusalem Post bericht vandaag dat er een nieuw soort ongewerveld dier is gevonden in een grot tijdens opgravingen in de buurt van de stad Ramle. Morgen zullen tijdens een persconferentie meer details worden gegeven.

Update: Het Reformatorisch Dagblad heeft gemeld dat het gaat om vier kreeftachtigen die in het water leven en vier ongewervelde bodemdieren, waaronder een blinde schorpioen. Alle dieren, met uitzondering van de schorpioen, werden levend aangetroffen.

Update: Ha’aretz, 31/5/2006 , Scientists discover prehistoric cave with eight new species in Ramle

Citaat van de dag

Ooit wilde ik een atheïst worden maar ik heb het opgegeven…
ze hebben namelijk geen feestdagen.

Henny Youngman

Tags:

Cartoon


Met dank aan Dokus

Citaat van de dag

Als de duivel niet wijken wil voor de woorden der Heilige Schrift is de beste manier om hem te verdrijven, dat men hem bespot en uitlacht; want verachting kan hij niet verdragen.

Luther

Tags:

Citaat van de dag

De duivel is een hoogmoedige geest, die het niet kan verdragen dat men de draak met hem steekt.

Thomas More

Tags:

Vandaag las ik een artikeltje over Urker broeksknopen ook wel broekstukken genoemd. Je kunt je afvragen wat dat met de Bijbel te maken heeft, totdat je een afbeelding ziet. Het geval wil namelijk dat vaak op deze broeksknopen Bijbelse afbeeldingen te zien zijn.

De Urker bevolking was een zeevarend volk en om de mannen te behoeden voor (seksuele) misstappen hadden deze knopen een stichtelijke afbeelding. Omdat deze Urkers daarnaast nog eens “zwaar” gelovig waren, lag het voor de hand om Bijbelse afbeeldingen te kiezen.

Veel voorkomende thema’s op de broeksknopen zijn: de vrouw van Potifar (een verleidster!), de bekering van de Sameritaanse vrouw door Jezus, naast afbeeldingen van Salomo, de verloren zoon, Adam en Eva en David en Batseba.

Of er enige overeenkomst is met de Bijbeltekst in Deut. 6:6ev “U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan” weet ik niet, wel is het zo dat in ons atheïstische land Urk een van de weinige christelijke bolwerken is, met of zonder broeksknoop.

Bronnen:
S. Hoogerkamp, http://www.geocities.com/sjoho/broekstukken.html
S. Hoogerkamp, http://home.onzepagina.net/vondst.cgi? id=13935&Pagina=4#IMG
E. Oost, ‘Urker broeksknopen’, in: Traditie. Tijdschrift over tradities en trends, jaargang 4, nr. 2 (1998)
Volkscultuur.nl, http://www.volkscultuur.nl/kb.php?doc=44924

« Older entries