May 11, 2006

You are currently browsing the daily archive for May 11, 2006.

Vandaag heeft het ND een artikel over een diepgaand onderzoek die de Wereldraad van Kerken een het Vaticaan gaan doen naar een “Religieuze omgangscode voor bekeerlingen”. Deze code zou moeten leiden dat de toewijding voor je eigen geloof niet vertaald wordt in het denigreren van andere geloofsopvattingen.

Als voor christenen bekering het geloof in God en Christus is, dan hier een kerntekst uit de Bijbel:
Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” (Joh 3:16-18)