‹ CartoonDe dorsvloer van Arauna (2) ›
De dorsvloer van Arauna
Gepubliceerd op 18-05-2006

Zoals de meesten weten was Arauna (אֲרַ֥וְנָה) een Jebusiet (2 Sam 24), in de Kronieken komt hij voor onder een andere naam: אָרְנָן Ornan, op wiens dorsvloer David de voorbereidingen trof voor de tempel.

David had vlak voor deze voorbereidingen het idee opgevat om een volkstelling te houden, nadat deze was voltooid kreeg hij last van zijn geweten en zij tegen de HEER dat hij zwaar had gezondigd en of God hem deze domme en goddeloze daad wou vergeven (2 Sam 24:10). Bij monde van de profeet Gad kreeg David de keuze uit drie dingen: zeven jaar hongersnood, drie maanden lang vluchten voor zijn vijanden of drie dagen pest in het land (2 Sam 24:13). Hij kiest voor de pest, maar op het moment dat de doodsengel op het punt stond om Jeruzalem (het vroegere Jebus) te vernietigen, kreeg de Here spijt. Daar de doodsengel zich op dat moment bevond op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna moet David daar een altaar bouwen.

Nu komen we bij een interessant gedeelte in de geschiedenis, David als de grote overwinnaar had dit land kunnen vorderen van de overwonnene Jebusiet Arauna, inclusief het vee, maar nee hij wil hem kopen. Want beargumenteerd David, hij wil de Heer niets offeren dat hem niets heeft gekost (2 Sam 24). Nu wil het geval dat vele jaren geleden H.F. Kohlbrugge een reekst preken heeft gehouden waaronder één met als thema "De Engel des Heeren boven de dorsvloer van Arauna de Jebusiet" en tijdens deze preek wees hij op de naam van Arauna, overal in deze geschiedenis wordt אֲרַ֥וְנָה Arauna gebruikt, behalve in 2 Samuel 24:18 waar אָרָנְיָה Aranja wordt gebruikt.

Veel vertalers hebben dit bezien als een schrijffout en dit wegvertaald, echter er zit iets moois in deze "verschrijving" Arauna of Ornan is een buitenlandse Kanaänitische naam die nietszeggend was voor David of de andere Joden, Echter אָרָנְיָה Aranja heeft de betekenis "vreugde des Heren". Deze betekenis is mijns insziens volledig passend in dit gedeelte. Immers in deze tekst krijgt David de opdracht "Ga op, richt de HEERE een altaar op, op de dorsvloer van de "vreugde des Heren" (אָרָנְיָה Aranja), de Jebusiet." De Heere verheugt er Zich over dat er op deze plaats voor Hem geofferd wordt.


Tags: Jeruzalem, Personen
Gerelateerde onderwerpen: Jeruzalem

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken