‹ De dorsvloer van Arauna (2)Cartoon ›
Citaat van de dag
Gepubliceerd op 19-05-2006

"Die op het Woord verstandelijk let, zal het goede vinden."
Spreuken 16:20

Cornelius Groen, predikant te Goeree, gaf in 1727 in zijn boekwerkje ”Een kerkganger in zijn plichtsbetragting” de volgende ouderwetse preek, naar aanleiding van bovengenoemde tekst, die ook nu nog actueel is:

Ik spreek tot u, lusteloze en harteloze kerkganger, die zo weinig werk maakt van de openbare godsdienst bij te wonen, om daar te luisteren wat God spreekt tot de mensen. U maakt zo weinig werk van Zijn Woord te onderzoeken in uw woningen. Hoort eens wat God van u zegt: „Die zijn oren afwendt van de wet te horen, diens gebed is voor God een gruwel.”

U, die nog wel eens wilt horen, maar het is zo schaars. U wilt wel een halve dag in Gods huis en de andere helft in uw woning of elders in de ijdelheden doorbrengen. Hoor toch eens wat de mond der waarheid zegt in Matthéüs: „Niemand kan twee heren dienen, u kunt God en de lusten van uw vlees niet gelijk dienen.” God wil alles hebben. „Mijn zoon, geef Mij uw hart.” Ja, alle plaatsen op de zondag die zonder noodzaak worden gekozen om daarin zijn vermaak te scheppen, terwijl Gods Woord gepredikt wordt, ik roep u toe dat het tenten van goddeloosheid zijn.

En gij die nog zo ongevoelig, zonder de minste verandering voortleeft. Hoewel u zo veel predikaties gehoord heeft, niettegenstaande alle bedreigingen en waarschuwingen, bent u noch door bestraffingen, noch door beloften te bewegen. De Heere klaagt over u: „Ik heb hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld.”

Bron: Reformatorisch Dagblad


Tags: Citaat

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel