May 21, 2006

You are currently browsing the daily archive for May 21, 2006.

Meekrap

De plant Meekrap (Rubia tinctorum) is een zeer oud gewas waar men uit de wortelstok een rode kleurstof won. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de plant is Klein-Azië en het oostelijk Middellandse-Zeegebied.

De wortelstok, met de rode kleur.

Bij kledingstukken gevonden bij archeologische opgravingen in Israël is gebleken dat de rode kleurstof van de Meekrap was. In de vijftiende eeuw was Nederland het belangrijkste productiegebied van de Meekrap, en dan vooral in Zeeland. Tegenwoordig is de plant vrijwel overal verdwenen, alleen op enkele plaatsen in de Betuwe komt zij verwildert nog voor.

Meekrap (Rubia tinctorum)

De Hebreeuwse naam voor Meekrap is פּוּאָ֛ה puah, puvah of fuah, in het Arabisch fuwwa. In de Bijbel komt de plant alleen voor als eigennaam bij een drietal personen, nl. bij een zoon van Issachar (Gen 46:13), de vader van de richter Tolah (Richt 10:1) en bij een van de vroedvrouwen die de farao weerstonden (Ex. 1:15). Hoewel dit laatste niet zeker is en van Egyptische oorsprong kan zijn.

Tags: ,

Citaat van de dag

Gevoelens komen en zij gaan
Gevoelens zijn misleidend
Mijn fundament is het Woord van God
Niets is er zo verblijdend.

Corrie ten Boom in Iedere dag nieuw

Tags: