‹ MeekrapKalmoes ›
De verwording van de kerk
Gepubliceerd op 22-05-2006

Enige maanden geleden heb ik hier al over geschreven en benoemd waaraan een kerk moet voldoen wil het nog een kerk zijn. Sindsdien is het snel verder bergafwaarts gegaan, rechtzaken tussen verschillende kerkgenootschappen ipv verzoening. Theologen die massaal God de rug hebben toegekeerd en hun eigen godsdienst samenstellen en deze aan de man proberen te brengen.

Zo was er afgelopen vrijdag een symposium aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht waar hierover werd gesproken. Of laat ik het anders zeggen, christelijke godsdienst was niet meer het belangrijkste, het ging erom hoe deze theologen als "ritueelbegeleider" mensen konden "helpen".

Rituelen zijn, als je het in de woordenboeken opzoekt , overgeleverde (religieuze) gebruiken, plechtigheden en ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven. Christenen kunnen daarvoor terecht bij hun kerk en godsdienstige traditie. Voor de buitenkerkelijken zijn er tegenwoordig deze zogeheten ritueelbegeleiders. Deze ritueelbegeleiders maken een selectie uit het totaal aanbod van gebruiken, denkbeelden en opvattingen uit het christendom en andere religies. Schudden dat flink door elkaar, zorgen ervoor dat er absoluut geen connectie meer is met het Evangelie voor Christus en verkopen dit aan hun mede-heidenen.

Nu blijkt dat er problemen zijn, er is een wildgroei geconstateerd, er zijn te veel "ritueelbegeleiders" en te veel verschillende (tegenstrijdige) rituelen dat geeft problemen, welke dat zijn is niet genoemd, maar ik ga er van uit dat het "economische" zijn, deze "theologen" zullen hebben gemerkt dat er concurrentie is en dat dit ten koste van hun portemonee gaat. Dus moet er nu een keurmerk komen, die zich houdt aan bepaalde standaarden, blijkbaar mogen sommige rituelen wel en andere niet.

Deze ideeën zin precies de reden waarom ik het artikel begon met de opmerking "het samenstellen van een eigen godsdienst". De ideeën zijn nl. helemaal niet nieuw, eeuwen geleden was er een koopman die precies hetzelfde deed. Hij nam de verschillende rituelen over van het jodendom, het christendom en verschillende andere kleinere godsdiensten en voegde deze samen. Er waren navolgers, zoals er altijd navolgers zijn, maar ook hij ondervond het probleem dat er te veel godsdiensten waren, te veel rituelen en dat was slecht voor zijn handel. Er moest een "keurmerk" komen, met als logische gevolgtrekking van deze man, dat de andere godsdiensten inferieur waren en de zijne de enige ware is. Die andere godsdiensten en hun rituelen moesten worden afgeschaft en bestreden. Deze man was Mohammed.

En zo zien we, dat zodra mensen God verlaten, er een leegte komt die opgevuld moet worden, het ware Evangelie moet vervangen worden door een surrogaat evangelie. En zo zien we dat het hele ritueel weer van voren af aan begint en er een nieuwe godsdienst komt welke als surrogaat dient voor de goegemeente.


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel