‹ MuggenziftersHebreeuws (3) ›
Studiebijbel
Gepubliceerd op 15-06-2006

De afgelopen weken is er een aantal keren commentaar geweest dat de Studiebijbel "vrijzinnig" zou zijn. Veelal waren dit reacties op onderdelen van de Studiebijbel zoals "Waar ligt de berg Sinaï", waar ook alternatieve verklaringen worden gegeven.

Reden voor mij om contact op te nemen met de redactie van de Studiebijbel en te vragen waarom zij dit doen. Als reactie gaven ze het volgende antwoord: "Over de alternatieve verklaringen: je kunt niet spreken van een wetenschappelijk verantwoord commentaar, wanneer je niet ook andere mogelijke verklaringen aan bod laat komen, bespreekt en evalueert. dit behoort tot het wezen van onze benadering." Verder gaven ze nog eens de kenmerken door waar zij zich aan hielden/houden bij het schrijven van het commentaar:

KENMERKEN STUDIEBIJBEL NT

 1. Een korte heldere inleiding op elk bijbelboek met de volgende vaste onderdelen: het boek van ..., de schrijver van ..., de tijd van ..., de Christus van ..., sleutels tot ..., overzicht van ..., de hoofdlijnen van ...
 2. Een gedegen, maar goed leesbare vers-voor-vers verklaring, geschreven vanuit de wetenschap dat de bijbel het Woord van God is. Daarom is ook voortdurend gelet op de relatie met het Oude Testament.
 3. Een historische grondtekst van het Nieuwe Testament (Textus Receptus) met varianten uit drie recente tekstuitgaven van het Griekse Nieuwe Testament (NA25, NA27 en HF). Van elke variant worden de voornaamste handschriften gemeld en ook de keuze van een aantal moderne vertalingen.
 4. Een internationaal verantwoorde transliteratie of letteromzetting van de Griekse woorden, waarmee iedereen de Griekse tekst kan lezen en hierover kan communiceren met anderen.
 5. Een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de Griekse zin is opgebouwd. Op deze wijze is het mogelijk de omzettingen (transformaties) te controleren die meer en meer voorkomen in alle moderne vertalingen.
 6. Via een nummersysteem heeft elk Grieks woord een verwijzing naar de boekdelen met woordstudies, vormanalyse en concordantie.
 7. Zes boekdelen met woordstudies van elk Grieks woord in het Nieuwe Testament. Hier worden ook alle voorkomende woordvormen van het betreffende woord gegeven met vertaling en een volledige Grieks-Nederlandse concordantie. Het zesde deel is geheel gewijd aan eigennamen.
 8. Er worden elf moderne vertalingen met elkaar vergeleken. De tekst van de Statenvertaling en de Nieuwe Vertaling (1951) is integraal opgenomen. Verder een selectie van drie Nederlandse, drie Engelse, twee Duitse en een Franse vertaling.
 9. Een synopsis van de vier evangeliën, een Griekse grammatica en verder artikelen over tal van historische, theologische en taalkundige onderwerpen.

KENMERKEN STUDIEBIJBEL OT

 1. Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Daarom zijn ook veel verwijzingen naar het NT opgenomen.
 2. Bedoeld voor geïnteresseerde gemeenteleden en theologen. Een goed leesbare vers-voor-versverklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details.
 3. Aandacht voor recente inzichten op het gebied van de bijbeluitleg, zoals structuuranalyse en de opbouw van de bijbelboeken. Tevens een kritische verwerking van de historisch-kritische uitleg van de laatste twee eeuwen.
 4. Aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met buitenbijbelse overleveringen over schepping en zondvloed, en verdragsteksten.
 5. Niet alleen aandacht voor de boodschap van het Woord van God in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd. Daarbij komen ook de blijvende beloften voor het volk Israël in onze tijd ter sprake.
 6. Het Hebreeuws is afgedrukt, met een transliteratie en een interlineaire vertaling, om de grondtaal zo dicht mogelijk bij de lezers te brengen (die wel of geen Hebreeuws beheersen).
 7. Bij het Hebreeuws staan Strong-nummers om afleidingen van dezelfde woorden te herkennen en voor het nazoeken in theologische woordenboeken en elektronische bijbelprogramma’s.
 8. In een aparte kolom worden de vijf meest gebruikte Nederlandse vertalingen met elkaar vergeleken.
 9. Aandacht voor de belangrijke tekstverschillen in de handschriften (o.a. Septuaginta, Dode Zeerollen).
 10. Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.
 11. Veel extra inleidende artikelen en excursen waarin aanvullende informatie gegeven wordt.
 12. Literatuuroverzichten met daarin de belangrijkste boeken en artikelen van de laatste tijd, vanuit binnen- en buitenland. Verwijzingen naar talrijke internetsites (o.a. atlassen, afbeeldingen van de genoemde bijbelse plaatsen, toelichting archeologische vondsten).


Tags: Aan het woord, Studiebijbel

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel