July 10, 2006

You are currently browsing the daily archive for July 10, 2006.

Via een persbericht heeft het Bijbels Openluchtmuseum bij Nijmegen bekend gemaakt dat het vanaf 20 maart 2007 een nieuwe naam heeft: Museumpark Orientalis.

Tegelijk met deze naamswijziging stap het Bijbels Openluchtmuseum uit haar rijke roomse verleden naar een toekomst waarin het museum zich richt op de actuele vraagstukken van onze huidige samenleving. Zoals het spanningsveld tussen jodendom, christendom en islam, de weerbarstige relatie tussen deze godsdiensten, het onderlinge onbegrip en het gebrek aan kennis van deze religies in het algemeen. Dit onder het veelzeggende motto: Open your Mind.

Het is voor mij totaal onduidelijk wat wordt bedoeld met dit motto: “Open your Mind”, betekent dat de Bijbel niet meer de enige waarheid is? Dat de Roomskatholieke organisatie het verstandig vindt om ook andere godsdiensten te promoten. zoals ze de afgelopen 100 jaar het Christendom via dit museum heeft gepromoot? Moet het een pretpark worden waar allerlei oriëntaalse godsdiensten worden gepromoot?

Mij lijkt het meer op een Götterdämmerung, een godsverduistering. Voor de afgod Mammon wil men meer bezoekers trekken, dus dan maar de oude grenzen, die de voorvaderen geplaatst hebben verzetten (Spr 22:28), haal maangoden naar binnen. Onder de noemer “Feitenkennis van religies” welke zou moeten “leiden tot meer onderling begrip, verdraagzaamheid en vertrouwen.” bedoelen ze waarschijnlijk niet hoe de Islam is ontstaan.

Ik vraag me dan ook af of deze organisatie door het verlaten van hun Bijbels fundament en alleen met hun “Open Mind” nog een tweede honderd jaar blijft bestaan.

Hebreeuws (12)

Vandaag zaken die met de post te maken hebben:

בול

bul

Postzegel

מכתב

michtav

Brief

גלויה

gluya

Ansichtskaart

חבילה

habvila

Pakje

תיבה

teiva

Pak

רשום

rashum

Gecertificeerd

מיקוד

mikud

Postcode

Opgeslagen onder: Hebreeuws

Tags:

Cartoon


Met dank aan Dokus