July 18, 2006

You are currently browsing the daily archive for July 18, 2006.

Het Centraal Joods Overleg, het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI), het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, Joods Maatschappelijk Werk, Christenen voor Israël, CIDI Jongeren Organisatie en NIW roepen iedereen op solidariteit met de bevolking van Israël te tonen en Israëls recht op zelfverdediging te ondersteunen.

Dit wil men doen door op donderdagavond in Amsterdam een manifestatie te houden als steunbetuiging aan Israël. Sprekers op het Jonas Daniël Meijerplein zullen benadrukken dat Israël het recht heeft op veilige grenzen.