July 22, 2006

You are currently browsing the daily archive for July 22, 2006.

Tyler Williams heeft een vervolgartikel geschreven over spellingsfouten in Hebreeuwse tatoeages.
Voor hen die het eerste artikel niet hebben gelezen, zie hier.

Opgeslagen onder: Tatoeage

Tags:

De oorlog tussen Libanon (Hezbollah) en Israël blijft aanhouden, om die reden hebben de christelijke hulporganisaties Kerkinactie en Icco honderdduizend euro beschikbaar gesteld voor humanitaire noodhulp aan de Gazastrook en Libanon. Dat maakten beide partijen gisteren bekend. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, voedsel en hulpgoederen.

Frappant is dat hoewel deze oorlog door Hezbollah en Hamas is begonnen, de kerken weinig aandacht schenken aan de humanitaire hulp die ook Israël nodig heeft. Meer dan 100.000 Israëliërs zijn vanuit het noorden naar het zuiden van het land gevlucht. In vluchtelingenkampen liggen velen, waaronder baby’s, ouderen en zieken, zonder tent in de open lucht.

Ondanks dat ze vanuit hun huizen zijn verdreven door de terreur, verliezen ze de moed niet: „We steunen de regering”. Het is opvallend dat het collectieve geheugen van het grootste deel van de wereld kennelijk kort is. Gemakshalve wordt vergeten wie de aanstichters zijn van deze oorlog: niet Israël, maar de terroristen van Hamas en van Hezbollah. Politici en verslaggevers besteden nauwelijks aandacht aan de reden van deze crisis, maar betichten Israël van buitenproportioneel geweld en agressief gedrag. Dat deze terreurorganisaties duizenden raketten afschieten en zelfmoordenaars met bommen omhangen om de burgerbevolking van Israël te “entlöschen”, wordt geen moment aandacht aan besteed. Ook wordt geen aandacht besteed dat verschillende Arabische landen deze terreurorganisaties met geld en wapens ondersteunen.

Zeker mag er met bewogenheid naar de getroffen Libanese bevolking worden gekeken, maar dit mag er echter niet toe leiden dat Israël de zwartepiet wordt toegespeeld, zoals dat nu gebeurd. Op dit moment verdient Israël de steun en de solidariteit van democratische volken. En zeker van christenen die geloven in de God van Abraham, Izak en Jakob. Ook al loopt er een diepe scheidslijn tussen Joden en christenen, dat doet niets af aan de bijzondere plaats die het volk Israël inneemt, zij zijn Gods uitverkoren volk.

Update: zie ook Alfred Muller met “Vluchteling in eigen land” op de website van Christenen voor Israël

Vlas (2)

Enige dagen geleden heb ik het al gehad over vlas (Linum Usitatissimum). Ik kreeg als reactie dat deze plant ook wordt genoemdin de Gezer kalender met de volgende frase: “een maan uithakken van het vlas”.

Daarnaast blijkt dat er in sommige vertalingen in plaats van vlas ook wordt vertaald met katoen. Het woord vlas פִּשְׁתֶּה komt van de in de Bijbel niet voorkomende stam פָּשַׁת en is te vergelijken met het Arabische فَشَّ “door elkaar schudden”, waarmee ook katoen wordt aangeduid. Soms wordt in plaats van pesheth en pishtah het Akkadische kitu, het Foenicische kittan en het Arabische kettan gebruikt, waarmee zowel “vlas” als “katoen” wordt aangeduid.
פִּשְׁתֶּה [in Thes פֵּשֶׁת] komt met suffix פִּשְׁתִּי voor in Hosea 2: 7, 11 ; en פִּשְׁתָּה mv. פִּשְׁתִּים vr. in Jes. 19:9. In het enkelvoud komt vlas voor in Ex. 9:31; in het meervoud in Lev. 13:47; Deut. 22:11; Jes. 19:9; Jer. 13:1. פִּשְׁתֵּי הָעֵץ Joz. 2: 6, vlasstoppelen, katoen, (zowel vlas als katoen worden in het Syrisch en Arabisch met het zelfde woord aangeduid, ىُتُنُ); maar wordt in de LXX., Vulg., Syr. vertaald met vlasstoppelen.
— Het woord פִּשְׁתָה כֵהָה in Jes. 42:3; 43:17 is een “kwijnende vlaspit”, waarbij Foster (De Bysso Antiqu., p. 63) denkt dat פִּשְׁתֶּה een Egyptisch leenwoord is, van ϢΕΑΤΣΙ, lett. “een draad plant”, met de toevoeging pi.

Opgeslagen onder: vlas

Tags: ,