‹ Gelijk een arend...Biblical Studies Carnival VIII ›
Cypres
Gepubliceerd op 31-07-2006

De ברוש "berosh" (mv. בְרוֹשִׁים "beroshim") wordt meer dan 20 keer genoemd in de Bijbel, en duidt een conifeer-achtige altijd groene boom aan. Afhankelijk van de context blijkt dat het kan gaan om de Cypres (Cypressus sempervirens L.), de Zilverspar (Abies cilicica) of de Jeneverbes (Juniperus excelsa).

In de meeste gevallen in de Bijbel blijkt dat het gaat om de Cypres (Cypressus sempervirens L.), welke in Israël vooral voorkwam in de Judeesche bergland en in de hooglanden van Edom. Dit wordt onder andere aangetoond door vondsten van pollen en het frequente voorkomen van het hout in gebouwen en meubilair welke gevonden zijn bij archeologische opgravingen in deze omgevingen.

Wanneer ברוש "berosh" is gekoppeld met "Libanon" of "Ceder" (אָרַז eretz), dan wordt zeer waarschijnlijk verwezen naar de Zilverspar (Abies cilicica) welke in Libanon oorspronkelijk groeide in een gemengd bos samen met de Ceders. De grote hoeveelheid houttransacties tussen koning Salomo en Hiram van Tyrus bevatten stelling ook deze soort. Indirect bewijs dat deze spar de Libanese berosh is, blijkt uit het Akkadische woord burasu, waarmee ook deze spar wordt bedoeld.

Daarnaast moet ook vermeld worden dat de Jeneverbes (Juniperus excelsa) een van de bomen is die in de zelfde omgeving groeien als de Ceder en ook wordt bedoeld met de verzamelnaam ברוש "berosh", door de lokale Libanese bevolking tegenwoordig brotha genoemd, een naam die met zekerheid gelijk is met de בְּרֹותִֽים berothim in Hooglied (1:17). Volgens Campbell-Thompson wordt met het Akkadische burasu dan ook de Jeneverbes bedoeld.

Niet alleen koning Salomo en Hiram maakten gebruik van deze boomsoorten, ook van koning Shalmanezer (9de eeuw v.C.) zijn er vermeldingen dat deze de stammen van burasu (Spar) en de arinu (Ceder) haalde uit de Amanus bergen, waar ze tot de dag van vandaag toe nog steeds groeien. Dit in tegenstelling tot de gewone Cypres die tot dusverre niet is gevonden in deze regio. Blijkbaar is de Cypres nooit naar deze regio geimporteerd, omdat er voldoende ander hout was die in deze behoefte kon voorzien.

Opgeslagen onder: Cypres, Zilverspar, Jeneverbes


Tags: Cypres, Flora

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs