‹ Sara (1)Exodus 20:13 en Vertalingen ›
Sara (2)
Gepubliceerd op 30-08-2006

Voor degenen die niet mijn vorige artikel over Sara hebben gelezen adviseer ik dit eerst te doen.

Dertien jaar later sloot God een eeuwig verbond met Abraham en Hij gaf hem het land Israël tot een eeuwig bezit. De besnijdenis was het teken des verbonds. Sara zou een zoon krijgen. Op het horen van deze woorden moest Abraham lachen: Hij was 100 jaar en zijn vrouw 90 jaar! Daarna verscheen de Here hem opnieuw en Hij beloofde Sara over een jaar een zoon. Sara ging bij zichzelf de nuchtere feiten na (Gen. 18:11, 12) en zij moest heimelijk lachen. Daarvoor werd ze door de Here bestraft. Zij heeft de verwoesting van de Jordaanstreek meegemaakt en de redding van Lot.

Toen Abraham zich ver in het zuiden bevond geraakte hij in dezelfde situatie als in Gen. 12:10-20. De stadskoning Abimelech haalde Sara naar zijn hof, maar omdat God ingreep, leidde dat niet tot onverkwikkelijke gevolgen.

Op haar tijd beviel Sara van haar zoon, die Izak werd genoemd. Ismaël wat toen 14. In het oosten hebben de kinderen (soms to 3 jaar) borstvoeding. Daarna richtte Abraham een groot feestmaal aan. De verhouding tussen de beide knapen was niet goed. Ook al door het verschil in leeftijd. Zie Gal. 4:29. Bij een bepaalde gelegenheid stond Sara erop dat "die slavin met haar zoon" zou worden weggejaagd. Dat ging Abraham ter harte, want hij hield van Ismaël. Hij gaf toe. Hoewel Sara haar man "heer" noemde en hem "gehoorzaamde" (1 Petr. 3:6) krijgen we toch telkens de indruk dat zij het voor het zeggen had en Abraham háár gehoorzaamde!

Abrahams geloof werd zwaar op de proef gesteld toe God hem opdroeg Izak te offeren. Abraham én Izak stemden toe -- en Sara ? Over haar lezen niets en over haar verdere leven zwijgt de Bijbel. Ze heeft Izak zien opgroeien to man. Hij was 37 toen zijn moeder stierf op 127-jarige leeftijd. Ze waren toen in Hebron. Abraham beweende haar en hield een rouwklacht over haar. Daarna zette hij haar bij in de spelonk van Machpela, die hij voor veel geld van de Hethieten gekocht had. Die spelonk zou het familiegraf worden, waar ook Abraham, Izak, Jakob met hun vrouwen (behalve Rachel) bijgezet zijn.

Sara was 64 toen ze uit Haran vertrok, maar ze was toen al getrouwd. Ze moet dus langer dan 63 jaar met Abraham getrouwd geweest zijn. Abraham overleefde zijn vrouw 39 jaar.

Na Izaks huwelijk met Rebekka scheidden vader en zoon. Abraham is hertrouwd, onder andere met Keturea. Hij kreeg kinderen bij haar, maar hij heeft die met geschenken weggestuurd. Alleen Izak was zijn erfgenaam. Abraham, noch Sara, heeft de vervulling van Gods belofte gezien, maar zij hebben daarin wel geloofd. Daarom worden ze beiden geloofsgetuigen genoemd in de brief aan de Hebreeën (Hebr. 11:8-11).

Opgeslagen onder: Sara


Tags: Personen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel