October 10, 2006

You are currently browsing the daily archive for October 10, 2006.

Razzia's in Nederland?

Vandaag stond het volgende in de krant:

Op verzoek van minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) bevat het prestatiecontract, dat maandag ingaat, de bepaling dat ieder korps veertigduizend vermoedelijk illegale vreemdelingen vraagt om een identiteitsbewijs. Van hen moeten er 11.883 worden opgepakt, mogelijk voor uitzetting. Als een korps deze cijfers haalt, wordt een bonus van zo’n 240 duizend euro uitgekeerd.


Er zijn zo’n 25 korpsen in Nederland, en die moeten dus tezamen 1.000.000 vermoedelijk illegale vreemdelingen aanhouden en om een identiteitsbewijs vragen. Er is dus een kans van 1 op 16 dat u het komende jaar gevraagd wordt om uw identiteiisbewijs te laten zien omdat ze u ervan verdenken een illegaal te zijn. We moeten ons afvragen waar we in Nederland, dat vroeger bekend stond dat het iedere vluchteling onderdak bood, mee bezig zijn, als er zulke razzia’s worden gehouden. Nog even en ze krijgen allemaal een “ster” opgeplakt, of laten we het modern aanpakken en ze meteen een chip implanteren.

Ik vraag me dan ook af, of deze kostbare verspilling van politiekrachten, die nu allemaal op arme illegale vrouwtjes jagen die misschien wel een brood stelen, terecht is. Kunnen ze deze agenten niet inzetten om de straten veilig te maken tegen criminaliteit?

Vandaag stond het volgende in de krant:

Op verzoek van minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD) bevat het prestatiecontract, dat maandag ingaat, de bepaling dat ieder korps veertigduizend vermoedelijk illegale vreemdelingen vraagt om een identiteitsbewijs. Van hen moeten er 11.883 worden opgepakt, mogelijk voor uitzetting. Als een korps deze cijfers haalt, wordt een bonus van zo’n 240 duizend euro uitgekeerd.


Er zijn zo’n 25 korpsen in Nederland, en die moeten dus tezamen 1.000.000 vermoedelijk illegale vreemdelingen aanhouden en om een identiteitsbewijs vragen. Er is dus een kans van 1 op 16 dat u het komende jaar gevraagd wordt om uw identiteiisbewijs te laten zien omdat ze u ervan verdenken een illegaal te zijn. We moeten ons afvragen waar we in Nederland, dat vroeger bekend stond dat het iedere vluchteling onderdak bood, mee bezig zijn, als er zulke razzia’s worden gehouden. Nog even en ze krijgen allemaal een “ster” opgeplakt, of laten we het modern aanpakken en ze meteen een chip implanteren.

Ik vraag me dan ook af, of deze kostbare verspilling van politiekrachten, die nu allemaal op arme illegale vrouwtjes jagen die misschien wel een brood stelen, terecht is. Kunnen ze deze agenten niet inzetten om de straten veilig te maken tegen criminaliteit?

Prei

Wij gedenken aan de vissen, die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers, en aan de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook.

Numeri 11: 5

De prei, look in oudere vertalingen, wordt in de Bijbel alleen genoemd als het volk tijdens de Exodus klaagt over de barre omstandigheden waaronder ze op dat moment verkeren en denken aan al het overvloedige eten wat ze aten in Egypte. Op zich is dit niet vreemd daar de Egyptenaren verzot waren op de verschillende looksoorten. In decoraties en hiërogliefen van piramides komt de prei dan ook veelvuldig voor, naast andere looksoorten als de ui en de knoflook. Arbeiders die te werk waren gezet bij de piramides kregen prei en ui als rantsoen.

Het woord חָצִיר khaw-tseer’ (Allium porrum), in het Arabisch barāsia, barāsa (cf. het nieuw Grieks πράσα), in Syrië en Egypte kurrāt, wordt alleen in Num. 11: 5 vertaald met prei, in alle overige passages wordt het vertaald met “gras” en dan gras van mindere kwaliteit. Vandaar dat er, door de Egyptenaren, over de bladeren van de prei wordt gezegd: De nalatenschap van een erfenis is niets anders dan bladeren van de look. Naast kurrāt werd de prei door de Egyptenaren ook iaqet genoemd in teksten als de Medinet Habu kalender en de Ebers papyrus.

Opgeslagen onder: Prei

Tags: