‹ LinzeJujube ›
MOMENTUM, een nieuw tijdschrift
Gepubliceerd op 23-10-2006

Van het weekend kreeg ik het zeer interessante tijdschrift MOMENTUM binnen, een paar vragen kwamen bij me op:

Hieronder een verklaring van de redactie zelf:

U zegt: er zijn al zoveel goede tijdschriften over de Oudheid. Dan antwoorden wij: zonder uitzondering lijden die aan hetzelfde gebrek - wij zitten niet in de redactie. En wij willen wel een blad maken, want dat is leuk. Daarom zijn we voor onszelf begonnen: omdat we er plezier aan beleven, niet om ons af te zetten tegen bestaande tijdschriften.

Dat wil niet zeggen dat we geen eigen gezicht hebben.

Met MOMENTUM willen we een tijdschrift maken over álle antieke Mediterrane en oosterse samenlevingen. De halve godenwereld van het Romeinse keizerrijk is afkomstig uit het Nabije Oosten, onze voornaamste bronnen over het oude Perzië zijn geschreven in het Grieks en de geschiedenis van de geneeskunst meandert van Memfis via Kos en Rome naar het Kalifaat van Damascus: het is zinvol dwarsverbanden te leggen tussen oost en west.

We willen ons in MOMENTUM niet beperken in onze onderwerpskeuze. Forten langs de Rijn, gladiatoren in Klein-Azië, bouwfraude in Egypte en wiskunde uit Babylon hebben evenveel recht op aandacht als verheven zaken als kunst, literatuur en de queeste naar het goede, schone en ware.

Sterker nog, die zaken krijgen pas betekenis als ze met elkaar in verband worden gebracht. Waarom is wel iets bekend over Romeinse, maar niet over Perzische grensforten? Waarom namen de Macedoniërs, toen Alexander de Grote Babylon bezette, wél wiskundige verworvenheden over, en waarom deden de Romeinen dat ten tijde van keizer Trajanus niet?

Als redactie willen we ook stilstaan bij de manier waarop kennis over de Oudheid tot stand komt. De persberichten die archeologen de wereld insturen zijn optimistischer over de vermelde vondsten dan wordt gerechtvaardigd door de officiële opgravingsrapporten. Oudhistorici doen even stoere als zinledige claims over het belang van hun vakgebied ('de bakermat van onze samenleving'). We zullen zulke beweringen vrij, onverveerd en vriendelijk bekritiseren.

We denken dat er een breed publiek is dat deze kritische benadering op prijs zal stellen. Er zijn genoeg mensen die meer willen weten over de interessante periode tussen pakweg 900 v.Chr. en 650 n.Chr. en daarbij serieus wensen te worden genomen. Zij mogen erop vertrouwen dat 'populair-wetenschappelijk' voor ons geen vrijbrief is voor het gebrek aan accuratesse dat zoveel populariserende literatuur teistert.

Onze lezers hebben recht op artikelen zonder gewichtigdoenerige voetnoterij. Uitdrukkingen als 'erfgoedmanagement' en anglicismen als 'transhumance' zullen na deze pagina gegarandeerd niet meer voorkomen in MOMENTUM. Evenmin hoeft u bang te zijn dat u wordt lastiggevallen met columnistenspinsels. In het volgende nummer, waarin we ons in een grote oplage willen voorstellen, zal nog één keer een redactioneel 'ten geleide' staan, en dat is dan meteen voor 't laatst. Als onze visie niet spreekt uit het blad zelf, als onze visie uitleg vergt, dan hebben we ons werk niet naar behoren gedaan.

We zijn al te lang aan het woord. Laten we samenvatten: MOMENTUM wil een leesbaar en kritisch blad zijn. Het wil een zekere kwaliteit bieden. Maar bovenal wil het de specialismen verbinden en de Oudheid tonen als een eenheid. Wees erbij, lees mee.


En inderdaad, in het eerste nummer, wordt deze verklaring van de redactie al waargemaakt. Meer informatie kun u vinden op de website van MOMENTUM met al tal van achtergrondinformatie. Voor verdere informatie mail ze (maar pas het e-mail-adres aan). Om het nulnummer te ontvangen maakt u €2,50 over op 66.90.19.984 t.n.v. Daan Stoffelsen, Amsterdam, en mail het ter bevestiging uw adres.


Tags: Livius Nieuwsbrief

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij