‹ Jesaja rol onlineOnline boekrollen ›
De ark een leidse fles
Gepubliceerd op 06-11-2006

Afhankelijk wat de lengte is van een el was deze ark tussen de 113 x 68 x 68 tot 160 x 96 x 96 cm groot. De ark was gemaakt van acaciahout (Hebr. Sittim) en zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant met het metaal goud overdekt. Dit laatste wekte mijn belangstelling, omdat de zo ontstane constructie in de natuurkunde een Leidse Fles wordt genoemd. Als dit zo is, dan was de ark een zeer dodelijke machine, en vinden we dit terug in de Bijbel.

Gaan we de verschillende passages bekijken dan blijkt dat verschillende keren er dodelijke ongelukken zijn. Als eerste werd gezegd dat men niet altijd in de buurt van ark mocht komen (Lev. 16: 2) omdat men anders zou sterven. Dat dit geen loze bedreiging was blijkt uit het ongeval met de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, welke tegen de regels in onheilig vuur voor de ark (het aangezicht des HEEREN) brachten, en door verterend vuur werden gedood (Lev. 10:1-2). Een tweede dodelijk ongeval zien we als David de ark naar Jeruzalem wil overbrengen. De ark werd op een nieuwe wagen gezet, en op een gegeven moment struikelden de ossen en Uza probeerde de ark tegen te houden, op dat moment wordt hij dodelijk getroffen (2 Sam. 6:6-11; 1 Kron. 13:9-14), letterlijk staat er dat Uza verscheurd werd. Deze handelswijze van David is volledig onbegrijpelijk als men weet dat 20 jaar daarvoor de Filistijnen hetzelfde hadden gedaan en toen de wagen in de buurt van Beth Shemes was, er 70 inwoners werden gedood "omdat ze de ark hadden gezien" (1 Sam. 6: 19).

Er zijn echter nog meer aanwijzingen dat de ark een Leidse Fles zou zijn geweest, ook de Levieten hadden nl. problemen met de ark. Als ze de staven door de ringen moesten steken, waren er voorzorgsmaatregelen nodig omdat "het vuur een verwoestende werking had" (Ginzberg, Legends of the Jews, III 228-229). Tot slot, elektro-statisch opgeladen voorwerpen geven soms een brommend geluid als van horzels. Dit is bekend bij mensen die het elektro-statische fenomeen van St. Elmo's vuur hebben gezien. Ook in de Bijbel wordt hier melding van gemaakt "Ik zal ook horzelen voor uw aangezicht zenden" (Ex. 23: 28).

We hebben verschillende passages behandeld, waarin gesproken wordt over de dodelijke werking van de ark als Leidse Fles. De dodelijke werking zit hem in de hoeveelheid opgeladen elektriciteit, als men bv. op rubberschoenen loopt en ook nog eens nylon kleren aanheeft, dan wil het wel eens gebeuren dat men een gevoelige schok krijgt als men iets aanraakt, deze schok wordt veroorzaakt door hooguit 1 tot 3 volt!! De ark met zijn grootte kon gemakkelijk snel worden opgeladen tot 500 - 700 volt (Peter Tompkins, Secrets of the Great Pyramid, [1971],p 278), echter onder gunstige atmosferische omstandigheden (=onweer!) kunnen ladingen van 100.000 volt worden gehaald, zoals bleek uit experimenten van Nicola Tesla in 1881 (John J. O'Neill, Prodigal Genius, 1944, 91ev; Kenneth M. Swezey, Science [May 16, 1958]).

Uit deze technische gegevens blijkt dat de ark een levensgevaarlijk wapen was voor mensen die er mee om wisten te gaan, het is dan ook heel logisch dat de vijanden van Israël doodsbenauwd waren als de ark met het leger van Israël optrok.


Opgeslagen onder: Ark des Heeren


Tags: Uncategorized

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin