‹ De kerststerHebreeuwse maanden ›
En de zee spleet in tweeën....
Gepubliceerd op 10-11-2006

"Europa verliest zijn christelijk fundament. Politiek, cultuur en wetenschap slaan al geruime tijd weinig acht meer op christelijke gezagsdragers en dogma’s. Het aantal mensen dat regelmatig ter kerke gaat, is de laatste halve eeuw dramatisch gedaald. Maar deze ‘onttovering’, waarvan in de negentiende eeuw de voortekenen al zichtbaar werden, kent haar grenzen. Buiten Europa gaan de gevestigde kerkgenootschappen gebukt onder eenzelfde verval maar andere, alternatieve geloofsgemeenschappen en -vormen lijken daar juist van te profi teren. Ook in Europa lijkt er (vooral onder jongeren) een stabiele belangstelling te bestaan voor spirituele en christelijke revivalbewegingen. In dat patroon past ook de blijvende belangstelling voor de Hebreeuwse bijbel (onder christenen bekend als het ‘Oude Testament’). Dat boek blijft boeien. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Het bevat prachtige verhalen, schitterende poëzie en, niet te vergeten, een samenhangende visie op de geschiedenis van de aarde en de mensheid. Ook al kunnen velen deze visie niet langer onderschrijven, het feit dat ze al zo lang bestaat, blijft fascineren."

Zo begint Marcel Hulspas zijn nieuwe indrukwekkende boek "En de zee spleet in tweeën, De bronnen van de bijbel kritisch onderzocht", reden voor dit nieuwe boek is dat "velen nog steeds worden gefascineerd door die ene vraag: is de Bijbelse geschiedenis ‘waar’? Is het werkelijk allemaal zo gebeurd zoals het in de Bijbel staat? Waar liggen de grenzen tussen feit en fictie?", vragen waarop de schrijver nader op in wil gaan.

Marcel Hulspas (1960) is een Nederlandse wetenschapsjournalist en columnist. Hij is afgestudeerd als astronoom, is de oprichter van de Stichting Skepsis en voormalig redacteur van het blad Skepter, een tijdschrift dat zich ten doel stelt pseudowetenschap te ontzenuwen. Voorts is hij columnist in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant, en voor het maandblad Natuurwetenschap & Techniek, daarnaast is hij sinds 2001 hoofdredacteur van Folia, het blad van de Universiteit van Amsterdam.

Zoals van Hulspas verwacht mag worden, is zijn boek uitdagend, provocerend, maar tegelijk ook eerlijk. Hij ziet de Bijbel niet langer het exclusief bezit van christenen, hij weet dat zij tegenwoordig wordt gelezen door gelovigen én ongelovigen. Hij weet dat de orthodoxe gelovigen moeite zullen hebben met zijn uitgangspunten, maar ook aan sommige conclusies die hij hieraan verbind. Maar het boek is in eerste instantie geschreven "om vragen op te werpen en nieuwe visies aan te reiken om de lezer te stimuleren verder te lezen.", Hulspas hoopt dat hij "iedereen die denkt dat over de bijbel het laatste woord is gezegd, ertoe kan aanzetten om dat boek weer ter hand te nemen." En hij hoopt "dat iedereen die denkt dat de bijbel saai en onleesbaar is zal inzien dat het hier om een uniek boek gaat."

Het ruim 374 pagina’s, 865 voetnoten en 7 appendices dikke boek, waaraan Hulspas ruim 8 jaar heeft gewerkt bestaat uit 4 delen, de eerste 3 volgen de Bijbelse geschiedenis terwijl het laatste deel ingaat hoe de verschillende "Uittocht uit Egypte" verhalen zijn ontstaan.

Hij legt verhalen uit de Sumerische, Assyrische, Babylonische, Perzische, Egyptische en Griekse geschiedenis op een boeiende manier naast de Bijbel. Hierdoor wordt op een duidelijke manier inzicht gegeven dat de Bijbel niet geïsoleerd is geschreven, maar dat de Joden in de verschillende eeuwen interactie hadden met de omliggende volken. Hij tracht op deze manier te bewijzen dat de Bijbel is samengesteld door redacteurs uit verschillende bronnen en op veel latere leeftijd tot stand is gekomen dan algemeen wordt aangenomen. De gekozen benaderingswijze is dan ook vooral die van de teksthistoricus.

Ongeacht of je het nu met Hulspas standpunten eens of oneens bent, al lezende raak je in de ban van dit boek, het gordijn van het mistige verleden wordt weggehaald en de geschiedenis komt bovendrijven. Het boek is dan ook een waardevolle aanvulling voor de boekenkast.

Hulspas heeft Nederland uitgedaagd met dit boek om de Bijbel weer ter hand te nemen en te bestuderen, durven wij deze uitdaging aan?

Titel En de zee spleet in tweeën, de bronnen van de bijbel kritisch onderzocht

Auteur Hulspas, M.

Uitgever Fontaine Uitgevers B.V.

ISBN 9059561600


Tags: Recensie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs