‹ Christenvervolging: IndonesiëUitzetting heilige ›
Tatoeages in het Nieuwe Testament
Gepubliceerd op 19-11-2006

Op een vage aanduiding in Op. 19: 16 na, wordt nergens gesproken over tatoeages in het NT. Voorstanders van tatoeages wijzen dan meestal op feit dat gelovigen tegenwoordig niet meer onder de wet van het Oude Testament leven (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15), echter dit is een beetje te kort door de bocht. In het NT lezen we ook: "Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God" (1 Corintiërs 10:31), deze passage moet ons dan ook tot nadenken zetten. Meestal worden tegenwoordig tatoeages aangebracht als versiering. Dus om met deze tatoeage op te vallen, we kunnen ons dan ook afvragen wat wordt bedoeld met een tekst "dat we ons bescheiden moeten kleden" (1 Timoteüs 2:9). Als dit geld voor kleding, geld dit dan juist voor onze houding. Dus niet opzichtig door het leven gaan.

De Bijbel verbiedt ons niet om tatoeages te hebben, maar geeft ons tevens geen enkele reden om te geloven dat God zou willen dat we tatoeages laten aanbrengen. In dit soort gevallen is het altijd verstandig om de volgende Bijbelpassage als leidraad te nemen: "Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig" (Romeinen 14:23).

Opgeslagen onder: Tatoeage


Tags: 1 Corinthiërs, Efeziërs, Galaten, Romeinen, Tatoeage, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Tatoeage

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel