December 2, 2006

You are currently browsing the daily archive for December 2, 2006.

Synopsis: 2 Corinthiërs

 1. 1. Kenmerken van Paulus’ bediening
  1. Vertroosten (1:4-7; 7:7,13)
  2. Lijden (1:5-9; 4:8-12; 5:4; 6:4-10; 7:5; 11:24-28; 12:7-10)
  3. Trouw (1:12; 2:17; 4:2; 7:2)
  4. Standvastigheid (1:17-19; 4:1,16)
  5. Beroep doende (2:3,4; 7:7,8; 11:2,3; 12:20,21)
  6. Overwinnend (2:14, 4:8,9; 12:10)
  7. Zelf-opofferend (4:5,11,15; 5:13; 11:7,9)
  8. Beheerst door de liefde van Christus (4:11; 5:14)
  9. Geestelijk (4:18; 5:16; 10:4)
  10. Overredend (5:11,20; 6:1; 10:1,2)
  11. Verzoenend (5:19-21)
  12. Openbaart zich door ernst en goede werken (5:13; 6:4-10; 12:12)
  13. Met authoriteit (10:1-11)
  14. Zelf-ondersteunend (11:9)
 2. Felicitaties en aanwijzingen in verband met ondersteuning
  (hfdstk. 8+9)
 3. Het apostelschap van Paulus:
  1. Door sommigen in discrediet gebracht (10:7-10; 12:11; 13:3)
  2. Authoriteit (2:9; 13:2)
  3. Bevestigd
   • Door de Heer (1:1,21,22; 3:5; 6:4-6)
   • Door zijn lijden voor de goede zaak (6:4-10; 11:23-27)
   • Door ontvangen openbaring (12:1-5)
   • Door machtige daden (12:12)

Tags: ,