‹ Stille Nacht, heilige nachtRama ›
Ster van Bethlehem: Bileam
Gepubliceerd op 23-12-2006

Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen;

Num. 24: 17


Een van de meest bekende passages uit het Oude Testament die wordt aangehaald rondom de kerst is de bovengenoemde profetie van Bileam. In de vele commentaren wordt de link tussen de “ster” en de ster van Bethlehem snel gelegd. Het tweede gedeelte wordt echter zelden genoemd, men ziet het als een parallel en geeft dan aan dat deze ster in combinatie met de scepter duidt op een koninklijke aanspraak.


Ik heb de afgelopen dagen geworsteld met deze tekst, bij het rechtstreeks vertalen uit het Hebreeuws maakte ik de vergissing door שֵׁ֙בֶט֙te vertalen met komeet, meteoor. Deze vergissing komt omdat in modern Hebreeuws het ook deze betekenis heeft. Echter in de hele Bijbel komt dit woord in deze betekenis niet voor en bijna alle vertalers hebben dit met “scepter, staf” vertaald. Nadat ik deze vraag op de site van Biblical Studies had gesteld, reageerde Yigal Levin met: When I first saw your question and looked at the verse (for the nth time...) I thought, "Of course comet! What an obvious paralell to 'star'!" In modern Hebrew, the word for comet is "shavit" ($BY+), almost the same consonental spelling as the word "shevet" in the verse, usually translated as "scepter" or "staff".

Dus blijkbaar was ik niet de enige die deze denkfout maakte, en in zijn vervolg reactie besefte ook hij dat dit woord nergens wordt gebruikt in de Bijbel.


Volgens het woordenboek van Even Shoshan ìs het woord “shavit” afkomstig uit de Talmud. In Aramese vertalingen worden zowel "kokhav" als "shevet", net als in alle christelijke naslagwerken als Messiaans gebruikt. Nu zijn er enkele vertalingen die “shavit” vertalen met meteoor, zoals de bekende Engelse NEB, Baruch Levine in de nieuwe Anchor Bible (2000) en Robert Alter in zijn 2004 vertaling.


En inderdaad, in eerste instantie lijkt zo het parallellisme in deze passage zo veel beter te kloppen, er zijn voorbeelden waarbij sterren en meteoren/kometen in één adem worden genoemd en dan vooral als er in wijziging in de geschiedenis voorkomt, In Egypte werden de farao's gezien als afstammelingen van de zonnegod Ra en worden afgebeeld met een scepter. In het Grieks komen we regelmatig de namen Aster en Astrcea tegen, één van de Argonauten was ‘Asterios de zoon van Kometes.’ (Asterioj Komhtou, Apollod. I. ix. 16.). Niet te vergeten de Romeinse Caesar en Augustus (Comp. Virg. Eclo. ix. 47, Ecce Dionaei processit Casaris astrum; Hor. Od. I. xii. 46, 47, Micat inter omnes Juliunt sidus velut inter ignes Luna minores; Plin. Nat. Hist. ii. 24 or 23, eo sidere significari volgus credidit Caesaris animam inter deorum immortalium numina receptam, etc.; Sueton. Caesar, c. 88, bac de causa simulacro ejus in vertice additur stella). En zelfs in Israël was er een messiaans persoon de Bar Kochba (zoon van de ster) werd genoemd.


Wat opvalt is dat steeds gesproken wordt over een scepter, het is dan ook volgens mij dan ook niet waarschijnlijk dat “shavit” vertaald moet worden met “komeet, meteoor” maar met een scepter. Hoewel de mogelijkheid blijft bestaan dat er een (in)directe link is met de staart van een komeet of meteoor.

Opgeslagen onder: Numeri 24: 17, Ster van Bethlehem


Tags: Astronomie, Kerst, Ster van Bethlehem
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Kerst

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin