December 28, 2006

You are currently browsing the daily archive for December 28, 2006.

Zoals verschillende van de trouwe lezers weten, is achter het kruis een complete website verborgen met allerlei aantekeningen die ik bij de Bijbel heb gemaakt. Zo aan het eind van het jaar blijkt dat deze aantekeningen goed zijn bezocht: meer dan 60.000 hits.

In de afgelopen maand zijn weer verschillende verbeteringen en toevoegingen gemaakt. Als eerste wordt nu bij iedere tekst niet alleen één van de vertalingen zichtbaar gemaakt, maar ook de bijbehorende grondtekst.

Aangespoord door de (bijna) dagelijkse post op Daily Hebrew, ben ik begonnen om zijn leesschema te volgen en de vertaalnotities te vertalen naar het Nederlands, hierdoor zijn verschillende hoofdstukken van Genesis en andere Bijbelboeken voorzien van korte woord definities.

Verder zijn er nu meer dan 1700 verschillende onderwerpen, met veel tekstverwijzingen en achtergrondinformatie. Ook is het aantal verwijzingen naar boeken flink gegroeid. Op dit moment zijn bij de Bijbelteksten meer dan 1400 verwijzingen naar overeenkomstige passages in de Dode-Zee rollen opgenomen, naast een kleine 2800 citaten uit boeken die te maken hebben met planten.

Bij de meeste Bijbelboeken is een literatuurlijst en een synopsis opgenomen, zie de inleiding bij Handelingen als voorbeeld. Passages als Jozua 10: 12 met de bijbehorende onderwerpen als de slag bij Gibeon en de zonstilstand waren dan ook favorieten, net zoals de onderwerpen over dopen en tatoeage.

Tags: