January 3, 2007

You are currently browsing the daily archive for January 3, 2007.

BibleMap.org is een digitale atlas van de Bijbel die de Engelse vertaling van de ESV combineert met Google Maps. De plaatsnamen in de Bijbeltekst hebben links naar de locaties in Google Maps. Hoewel nog in een beta-stadium, is het een veelbelovend project.

De verschillende technieken zijn gebaseerd op een reeds bestaande atlas van Bible Mapper, die gratis te downloaden is. Heeft men er ook nog eens geld voor over dan zijn allerlei extra’s te downloaden.
Ook deze atlas is een aanrader.

Met dank aan Michael Pahl voor de tip.

Opgeslagen onder: Atlas

Enige tijd geleden had ik met iemand een gesprek over de ark van Noach en of het wel mogelijk was dat alle dieren zich in deze ark konden bevinden. Hierbij een korte analyse over de mogelijkheden en onmogelijkheden:

Als eerste moeten we ons afvragen welke dieren zich in de ark bevonden, dit waren:

 1. Zoogdieren (behalve de zee-zoogdieren, walvissen etc.)
 2. Reptielen en amfibieën
 3. Vogels

Dit betekent dat de volgende soorten dieren niet aanwezig waren in de ark:

 1. geen vissen en geen andere zwemdieren (geen enkel aquarium?)
 2. geen weekdieren, geen schaaldieren/kreeftachtigen.
 3. geen insecten? vlinder-eitjes, libellen, vlooien, luizen?
 4. geen bacteriën; waren inclusief bij de andere meegaande dieren.

De volgende logische vraag is om hoeveel soorten dieren het gaat die in de genoemde categorieën van zoogdieren, reptielen/amfibieën en vogels gaan:


diersoort heden aantal soorten inmiddels uitgestorven dieren samen basistypen1) bestemd voor de ark
zoogdieren 4.0002) 400 4.400 220
reptielen + amfibiën 9.000 900 9.900 330
vogels 9.000 400 9.400 190

1) We maken onderscheid tussen soorten en basistypen. Basistypen zijn die soorten waaruit alle andere soorten zich hebben ‘ontwikkeld’.
2)Waarvan 1000 soorten vleermuizen en 1500 soorten knaagdieren.
 1. Hoeveel hokken per soort?
  Laten we voorlopig rekenen met een hok per soort. Er zijn uitzonderingen: bv. bij dwergnijlpaarden 1 hok per dier. Voor de vogels moeten we misschien een andere schatting maken.
 2. Hoe was de verdeling (ongeveer) in rein en onrein? De reptielen en amfibieeën waren waarschijnlijk allemaal (of voor het grootste gedeelte) onrein. De zoogdieren en de vogels stellen we voorlopig op 50% rein/onrein (in werkelijkheid is volgens berekeningen op basis van Leviticus 10% rein).
 3. Hoe groot moesten die hokken/volières zijn? Stel dat Noach vijf soorten hokken had gemaakt:

  a. voor de reuzendieren (olifant, mammoet, neushoorn etc.) 6×6x5m = 180 m3
  b. voor dieren als koeien en paarden 4×4x3m = 48 m3
  c. voor de kleinvee-dieren (schapen en geiten) 3×3x2m = 18 m3
  d. voor de kleinere dieren (konijnen, muizen etc.) 2×2x1m = 4 m3
  e. voor de vogels: 2 soorten volieres 5×5x10m = 250 m3
  6×6x5m = 180 m3

  Het vervolgoverzicht wordt dan:

  diersoorten basistypen bestemd voor ark aantal hokken ed. in ark ruimte beslag in ark
  zoogdieren 220 220
  reptielen + amfibieeën 330 330
  Subtotaal 550 400 x 4 m3 = 1.600 m3
  100 x 18 m3 = 1.800 m3
  40 x 48 m3 = 1.920 m3
  10 x 180 m3 = 1.800 m3
  totaal = 7.120 m3
  vogels 190 190
  Subtotaal 190 20 x 250 m3 = 5,000 m3
  10 x 180 m3 = 1.800 m3
  totaal = 6,800 m3
  eindtotaal basistypen 740 eindtotaal = 13.920 m3

Als we ons afvragen hoe groot de inhoud van de ark was, dan blijkt volgens Genesis 6:15 dat de lengte, breedte en hoogte resp. 300, 50 en 30 el. Dat is in meters ca. 150 x 25 x 15 m = 56.250 m3 waren.

Hoogte kan dus b.v. zijn geweest:


onderste verdieping b.v. 4 meter hoog
tussenverdieping b.v. 5 meter hoog b.v. 6 meter hoog

Daarbij moeten we ook nog rekening houden voor enige ruimte voor de gangen en trappen:
150 x 2 x 15 m3 = 4.500 m3.

Tussenberekening:


Aantal hokken 13.920 m3
gangen en trappen 4.500 m3
totaal 18.420 m3


Dit is nog geen derde van de 56.250 m3. Deze overige ruimte kan gebruikt worden voor de voedsel voorraad en de familie van Noach.

Een voorlopige conclusie op basis van bovengenoemde gegevens is dat er voldoende ruimte was.

Opgeslagen onder: Ark van Noach

Tags:

Zenobia


Judith Weingarten is een blog begonnen over “Zenobia: Empress of the East“, de beroemde koningin van Palmyra.

Kruistochten

Loren Rosson III van “The Busybody” heeft een interessante reeks artikelen geschreven over de kruistochten:

Tags: