February 12, 2007

You are currently browsing the daily archive for February 12, 2007.

Boeken

Af en toe heb je het geluk dat je via een boedelverkoop aan nieuwe boeken kan komen. Naast een hoop romans en boeken over geschiedenis kwam ik vandaag, voor het luttele bedrag van 7 euro, in het bezit van de volgende boeken:

 • Andel, Ds. J. van, Het Evangelie van Lukas, Uitg. J.H. Kok, Kampen, 1932
 • Auerbach, Dr. Elias, Moses, G.J.A. Ruys, Amsterdam, 1953
 • Bakker, Henk, Draads en Tegendraads, Leren van de puriteinen, CHE reeks, Ede, 2006
 • Bensel, Klaus, Die Melchisedek-Typologie in Hebräer 7,1-28, ETH, Leuven, 2005
 • Bright, Bill, Vasten & Bidden, Uitg. Barnabas, Heerenveen, 1999
 • Duitsch, Christiaan Salomo, Jeschugnat Israel of Israels Verlossinge en eeuwige Behoudenis, D. Swart & J. Scholten, Amsterdam, 1793
 • Emery Walter B., Het oudste Egypte, Het Spectrum, Utrecht, 1963
 • Gevirtz, Stanley, Patterns in the early poetry of Israel, The University of Chicago Press, Chicago, 1963
 • Girdlestone, Rev. Robert Baker, Synonyms of the Old Testament, James Nisbet & Co., London, 1897
 • Hallesby, Prof. Dr. O., Het Gebed, J.N. Voorhoeve, Den Haag
 • Hornung, Erik, Der Eine und die Vielen, Wissentschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1971
 • Kummerle, Andreas, Jahwe, du kennst mich, Eine Studie zu Psalm 139 unter besonderer Berücksichtigung seiner anthropologischen Aussagen, ETH, Heverlee, 2003
 • Lange, Kurt, Egypte, wonderen en geheimen van een grote oude cultuur, W. de Haan, Zeist, 1958
 • Otto, Eberhard, Geschiedenis van Egypte, Het Spectrum, Utrecht, 1962
 • Regt, L.J. de, A Parametric Model for Syntactic Studies of a Textual Corpus, Demonstrated on the Hebrew of Deuteronomy 1-30, Van Gorcum, Assen, 1988
 • Regt, L.J. de, Supplement to A Parametric Model for Syntactic Studies of a Textual Corpus, Demonstrated on the Hebrew of Deuteronomy 1-30, Van Gorcum, Assen, 1980
 • Rinker, Rosalind, Bidden: Praten met God, Gideon, Hoornaar, 1959
 • Schottroff, Willy, Der altisraelitische Fluchspruch, Neukirchener Verlag, 1969
 • Vandenberg, Philipp, Ramses de Grote, Elsevier, Amsterdam, 1978
 • Verheij, A.J.C., Verbs and Numbers, A Study of the Frequencies of the Hebrew Verbal Tense Forms in the Books of Samuel, Kings, and Chronicles, Van Gorcum, Assen, 1990
 • Wendland, Ernst R., Discourse Perspectives on Hebrew Poetry in the Scriptures, UBS, New York, 1994
 • Wolff, Hans Walter, Sdudien zum Jonabuch, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1965

Ik weet niet hoe het andere bibliofielen vergaat, maar bij een nieuwe meter boeken geeft mijn boekenkast altijd weer het nodige gekreun. Verder mocht ik de komende tijd weinig bloggen, dan is de oorzaak dat ik eerst al deze boeken moet lezen ;)

Tempelberg

De afgelopen dagen is de tempelberg weer volop in het nieuws geweest, omdat volgens de moslims de Israëliërs deze zouden ondermijnen. Zoals vaak blijkt dit een totaal ongegronde bewering.

Op BiblePlaces Blog wordt hier uitvoerig op in gegaan, inclusief een goede foto van de omgeving met bijbehorende omschrijving

Bijbelse plaatsen


Een zeer interessante website speciaal voor de jeugd geschreven is “Bijbelse plaatsen” van Reinier van den Berg. Met veel foto’s en informatie is dit de Nederlandstalige bron voor scholieren om achtergrond informatie te verkrijgen voor hun scriptie of andere opdrachten.
Te merken is dat de schrijver als reisleider de vele plaatsen zelf heeft bezocht wat duidelijk een meerwaarde geeft

NT Today

Matthijs den Dulk is de nieuwe blog NT Today gestart, welke zeer veelbelovend is. Het betreft tot nu toe vooral overzichten van nieuwe verschenen boeken. In de toekomst zal hij ook andere wetenswaardigheden beschrijven die te maken hebben met het Nieuwe Testament en die wereld uit die tijd.