‹ ChristenvervolgingPrecessie, oude wetenschappen en geloof ›
Nederland controlestaat
Gepubliceerd op 17-02-2007

Het Rathenau Instituut publiceerde een onthullend rapport over de controlestaat die Nederland aan het worden is. Kort daarvoor werd op de zelfde site van Bijbelgetrouw een artikel geplaatst over de privacy van Nederlanders. In de eerste instantie denk je, het valt nog wel mee, maar door dit soort blogs, ga je dan automatisch toch hier wat meer op letten.

Als eerste valt het "hot-item" van het nieuwe kabinet op: rekeningrijden. Nu is het logisch dat iemand die veel rijdt ook meer betaald, dit kan eenvoudig geregeld worden door een hogere belasting op de benzine, maar nee het idee van de regering is om overal camara's op te hangen langs de snelwegen om zo te controleren wanneer en wie zich waar bevind, ook zijn er al vergevorderde plannen om automobilisten te volgen per satelliet, zodat op deze manier de burgerbevolking continue gevolgd kan worden. Deze uitbreiding op de reeds vele camera's, die tegenwoordig allang niet meer worden gebruikt om te kijken of je te snel rijdt, maar bv. ook worden gebruikt door verkeer en waterstaat om de passanten daarna op de hoogte te stellen dat er binnenkort werkzaamheden op die weg komen. Maar ook zien we steeds meer camera's in de dorpen en steden "ter bescherming" van de burger, de gegevens worden "tijdelijk" op video bewaart, maar de vraag is of de burger wel gediend is bij deze schending van privacy. Want waarom wil de overheid deze gegevens hebben, voor de criminaliteit? Zoja, waarom is er dan op die plekken geen politie aanwezig en als dit niet het geval is waarom zijn die camera's dan nodig.

Lokaler is het "gedoogbeleid" van keten in de omgeving van Barneveld, deze bestaan al vele decennia lang en waren nooit en gaven nooit een probleem, totdat de overheid het nodig vond om ook hier controle op te hebben. Tijdens een gemeenteraadsvergadering bleek dat de bevolking het pure discriminatie vond en totaal geen begrip op dit punt voor de overheid had. Desnietemin wordt het doorgezet.

Politie krijgt steeds verder gaande mogelijkheden om mogelijke verdachten op te sporen, maar tegelijkertijd worden steeds meer onschuldige burgers gescreend.

Het laatste nieuws is dat de COC gewetensbezwaarde trouwambtenaren die vanwege hun geloof geen homo's willen trouwen op een publieke "zwartlijst" moeten worden gezet. Grote gemeenten nemen dit voorstel klakkeloos aan en verplichten deze trouwambtenaren om hun grondwettelijke rechten opzij te zetten, dit onder de noemer van plichtsverzuim.

Ongeacht wat mijn mening over al deze zaken is, het toont wel aan dat de overheid steeds minder respect heeft voor de burger en zich in een rap tempo aan het omvormen is tot een democratische dictatuur. Het lied dat je 15 miljoen mensen in hun waarde laat, wordt steeds actueler.


Tags: Politiek, Privacy
Gerelateerde onderwerpen: Politiek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken