February 18, 2007

You are currently browsing the daily archive for February 18, 2007.

Piet van der Horst

Vorig jaar was hij korte tijd een landelijke bekendheid toen hij er in zijn afscheidscollege op wilde wijzen dat de antieke mythe van het Joodse kannibalisme nog altijd circuleert in sommige Moslimlanden, en de Universiteit van Utrecht van hem eiste dat hij zijn rede in aangepaste vorm zou uitspreken. Nu de rust is weergekeerd, werkt emeritus hoogleraar Piet van der Horst aan een commentaar op een aantal oud-Joodse gebeden.

Zie voor een volledig verslag het online artikel van het onlangs verschenen nummer van Momentum.

De overige artikelen die in dit zeer interessante tijdschrift staan zijn:

  • Opkrassen! Arjen Bosman over het oudste alfabet van Nederland
  • Hollandse toestanden – nu ook in Parijs. Marco Prins bezoekt drie tentoonstellingen
  • Minoïsche fresco’s in Egypte – Rania Zin el Deen Abed Elazez vertelt u meer
  • Een wanhopige renaissance – een voorpublicatie uit Piet Gerbrandy’s Feest van Saturnus
  • ‘Hij rukte op naar Lu…’ – Jona Lendering weet alleen dat hij niets weet
  • Ideeën leven beangstigend lang – P.W. van der Horst geïnterviewd door Jona Lendering
  • Foto’s maken overbodig gemaakt – Daan Stoffelsen bespreekt Georg Gester, Flug in die Vergangenheit
  • Negenmaal Ajax: een begin – Richard Kroes en Daan Stoffelsen bezoeken de theaterschool

Doop van vuur

Vorig jaar, toen ik enige opwekkingsliederen analyseerde, behandelde ik ook verschillende liederen die spreken over het vuur van God, dat we “gedoopt” moeten worden door het vuur van God. Echter wat is deze “doop van vuur”?

Johannes de Doper zegt tijdens een van zijn toespraken dat Degene na hem (=Christus) zal dopen met de Heilige Geest en vuur. (Mat 3: 11; Luk 3: 16). Veel hedendaagse christenen denken dat deze doop een het zelfde is, echter uit de context blijkt dat hier over 2 verschillende dingen wordt gesproken. In de volgende verzen wordt nl. de vergelijking getrokken met een dorsvloer waar het tarwe wordt gezuiverd van het kaf. Vervolgens wordt het tarwe verzameld in Zijn schuur, terwijl het kaf wordt verzameld op een hoop en met een onuitblusselijk vuur zal worden verbrand.

Christus is gekomen met een duidelijke opdracht, degenen die in Hem geloven zullen gered worden (Joh. 3: 16), maar degenen die niet geloven zijn reeds geoordeeld (vs. 18). Dat is dan ook wat wordt bedoeld als Christus zegt: “Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen;” (Luk. 12: 49). Vandaar dat de apostel Paulus zegt: “Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.” (2Thes. 1: 8) en “Want onze God is een verterend vuur.” (Heb. 12: 29).

Vandaar dat als deze liederen gezongen worden ik even stop met zingen, want als we dit zingen, zeggen we eigenlijk dat we naar de hel willen, en dat wil ik niet. Daarom is het ook bij het zingen van liederen noodzakelijk om eerst te kijken wat we zingen en ons niet laten meeslepen door de mooie muziek.

Opgeslagen onder: vuur van God

Tags: