‹ Precessie, oude wetenschappen en geloofPiet van der Horst ›
Doop van vuur
Gepubliceerd op 18-02-2007

Vorig jaar, toen ik enige opwekkingsliederen analyseerde, behandelde ik ook verschillende liederen die spreken over het vuur van God, dat we "gedoopt" moeten worden door het vuur van God. Echter wat is deze "doop van vuur"?

Johannes de Doper zegt tijdens een van zijn toespraken dat Degene na hem (=Christus) zal dopen met de Heilige Geest en vuur. (Mat 3: 11; Luk 3: 16). Veel hedendaagse christenen denken dat deze doop een het zelfde is, echter uit de context blijkt dat hier over 2 verschillende dingen wordt gesproken. In de volgende verzen wordt nl. de vergelijking getrokken met een dorsvloer waar het tarwe wordt gezuiverd van het kaf. Vervolgens wordt het tarwe verzameld in Zijn schuur, terwijl het kaf wordt verzameld op een hoop en met een onuitblusselijk vuur zal worden verbrand.

Christus is gekomen met een duidelijke opdracht, degenen die in Hem geloven zullen gered worden (Joh. 3: 16), maar degenen die niet geloven zijn reeds geoordeeld (vs. 18). Dat is dan ook wat wordt bedoeld als Christus zegt: "Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen;" (Luk. 12: 49). Vandaar dat de apostel Paulus zegt: "Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn." (2Thes. 1: 8) en "Want onze God is een verterend vuur." (Heb. 12: 29).

Vandaar dat als deze liederen gezongen worden ik even stop met zingen, want als we dit zingen, zeggen we eigenlijk dat we naar de hel willen, en dat wil ik niet. Daarom is het ook bij het zingen van liederen noodzakelijk om eerst te kijken wat we zingen en ons niet laten meeslepen door de mooie muziek.

Opgeslagen onder: vuur van God


Tags: Muziek, Uncategorized
Gerelateerde onderwerpen: Muziek

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel