‹ Hij is opgestaan!Christenvervolging: Ethiopië ›
Kamperfoelie
Gepubliceerd op 10-04-2007

Dat Bijbelvertalers over het algemeen weinig weten van planten moge langzamerhand bekend zijn. Daarnaast heb je dan ook nog eens het probleem, als een plant of boom maar een paar keer of soms zelfs één keer wordt genoemd, om wat voor plant of boom het gaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de afgelopen eeuwen veel Hebreeuwse plantennamen in de Bijbel verkeerd vertaald zijn, omdat men het of (nog) niet wist of omdat ze aan de hand van de flora een te snelle conclusie maakten.

Een schitterende voorbeeld van zo'n "fout" is de kamperfoelie in de Nieuwe Bijbelvertaling in Jesaja 41 vers 19 en 60 vers 13, stond hier in oudere vertalingen "beuk" (SV), "plataan" (NBG), "olm" (WV) of "iep" (GNB).

Tegenwoordig gaat men ervan uit dat het om de Viburnum (Viburnum tinus L.), ook wel "sneeuwbal" genoemd, gaat, welke familie is van de kamperfoelie. De vertalers hebben dan ook foutief de familienaam genomen, echter deze dient te worden onderscheiden van de plantennaam.

Ik hoop dan ook dat in een volgende druk van de NBV, deze naam wordt heroverwogen.

Opgeslagen onder: Viburnum


Tags: Bijbelvertalingen, Flora
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelvertalingen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel