‹ Fobie voor GodHennastruik ›
Allegro, John - The Sacred Mushroom and the Cross
Gepubliceerd op 16-05-2007

Enige tijd geleden kreeg ik de vraag of er ook een natuurlijke verklaring voor manna kon zijn, in mijn zoektocht herinnerde ik me dat er ook een theorie was dat het een paddestoel kon zijn. Vandaar uit kwam ik uit op het boek van John Allegro "The Sacred Mushroom and the Cross" (1970) welke ik al jaren (ongelezen) had.

John Allegro was docent aan de Universiteit van Manchester en betrokken bij de publicatie van de Dode Zee rollen. In bovengenoemd boek legt hij uit dat het manna het "sperma van de goden" was en dat het te identificeren is met de "heilige paddestoel", ondanks dat hij verschillende bladzijden hieraan wijdt is de onderbouwing zeer zwak.

Het gehele boek is wat dat betreft van een echte vrijdenker, volgens hem zou het Christendom afkomstig zijn van een paddestoelencultus. In deze cultus zou de paddestoel een symbool zijn voor de voortplanting. Deze voortplanting is dan volgens hem een synoniem met het begrip God. Het probleem is echter dat in de gehele Bijbel nergens wordt gesproken over paddestoelen en dat Allegro het moet hebben van allerlei indirecte bewijzen.

Volgens Allegro zijn er veel verwijzingen naar de heilige paddestoel (welke volgens hem de vliegezwam is), maar deze Bijbelpassages zijn cryptisch omdat ze niet voor buitenstaanders zijn bedoeld. Zijn theorie is dat de oorsprong van de Griekse en Hebreeuwse woorden in de Bijbel afgeleid zijn van de Sumerische taal en veel woorden zouden dan ook te herleiden zijn naar Sumerische woorden die de betekenis van paddestoel of vliegenzwam hebben.

Een schitterend voorbeeld van zijn redenaties is de passage uit Mattheüs 16: 18-19 "En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn." Hier wordt aangegeven dat Petrus de sleutels krijgt tot het Rijk der Hemelen. In de visie van Allegro betekent Petrus niet "rots", maar een magische paddestoel en deze paddestoel is dan de basis waarop de kerk gebouwd is. Ook zou de paddestoel de sleutel zijn tot het Rijk der Hemelen en wel door het geven van magische (lees hallucinerende) religieuze belevingen. Blijkbaar waren de discipelen een groep voortijdige hippies die alle dagen joints opstaken gemaakt van de vliegezwam.

Of Allegro toen hij dit boek schreef zelf teveel paddestoelen heeft gegeten is niet bekend. Het is mij wel duidelijk waarom Allegro indertijd uit het team van het Dode Zee onderzoek is gezet. Mijn conclusie is dan ook niet lezen.

Bronnen:


Tags: Recensie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel