‹ Christenvervolging: TurkmenistanJona en de vis (2) ›
Jona en de vis
Gepubliceerd op 26-05-2007

Het wonder dat Jona door een grote walvis wordt opgeslokt is een van de bekende verhalen die al vroeg op de zondagsschool worden verteld. Meestal wordt de nadruk gelegd op allerlei smeuïge details die niet in de Bijbel worden genoemd.

Goed om eens opnieuw naar de tekst te kijken (Willibrordvertaling, herziene editie 1995), volgens de moderne versnummering:


1
De HEER zond een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis, drie dagen en drie nachten. 2 En in de buik van de vis bad Jona tot de HEER, zijn God. 3 Hij zei:
‘In mijn nood roep ik de HEER aan,
en Hij heeft mij geantwoord.
Uit de schoot van de onderwereld schreeuw ik:
luister naar mijn stem!
4 U hebt mij in de afgrond geworpen,
in het hart van de zee;
stromen water omgeven mij;
al uw brekers, al uw golven slaan over mij heen.
5 Ik zei het al: ik ben verworpen,
uit uw ogen verbannen.
Hoe zal ik ooit nog uw heilige tempel aanschouwen?
6 Het water staat tot mijn lippen,
de oceaan omringt mij,
mijn hoofd is met wier omwonden.
7 Tot aan het grondvlak van de bergen
ben ik in de onderwereld afgedaald;
haar grendels zijn achter mij dichtgegaan, voor eeuwig.
Trek mij levend omhoog uit de grafkuil, HEER, mijn God!
8 Nu mijn levensadem het begeeft,
gaan mijn gedachten naar de HEER.
Laat mijn gebed tot U komen,
in uw heilige tempel.
9 Degenen die waanbeelden dienen
geven hun genade prijs.
10 Maar ik, ik wil onder lofgezang
offers aan U brengen,
ik wil mij houden aan mijn gelofte.
Bij de HEER is redding.’
11 Toen sprak de HEER tot de vis en de vis spuwde Jona op het droge.

In het eerste vers lezen we over een grote vis en niet over een walvis, haai of wat dan ook. En dat deze grote vis Jona heeft ingeslikt, zodat deze drie dagen in de maag van deze vis zat.
Maar dan begint een beschrijving die in veel zondagsschool verhalen niet wordt vermeld, Jona geeft een beschrijving van iemand die verdrinkt.

Nadat Jona in het water is gegooid, blijft hij niet drijven, golven slaan over hem heen (vs 4 ), het water staat hem tot de lippen (vs 6) en hij zakt naar de bodem dat hij verstrikt raakt in het wier. Hij beseft dat zijn laatste uur heeft geslagen en dat hij in de Sheol komt, de onderwereld, het gebied waar alle doden naar toe gaan (vs 6). De zee is zijn graf geworden (vs 7), en hij verliest zeer waarschijnlijk het bewustzijn (vs 8).

Op de vraag of Jona dood was, is het interessant om te kijken wat Christus zegt: "Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in de schoot van de aarde zijn." (Mat 12:40) We weten dat Christus drie dagen dood was, en ons baserend op deze tekst lijkt het zeer logisch om te veronderstellen dat ook Jona dood was.

Vanuit deze zienswijze is het net alsof deze grote vis niet geholpen heeft bij zijn overleven maar bij zijn wederopstanding. Er wordt namelijk alleen gesproken dat na drie dagen God de vis Jona laat uitspuwen op het droge.

Opgeslagen onder: Jona (Vis)Tags: Jona, Personen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs