‹ Christenvervolging: NederlandDe 10 geboden (2) ›
De 10 geboden
Gepubliceerd op 30-09-2007

Iedereen weet dat in de Bijbel de 10 geboden staan en de meeste mensen weten er wel een paar op te noemen. In deze 10 geboden uit het Oude Testament wordt aangegeven hoe wij mensen moeten zouden moeten leven, een reden om eens dieper hierop in te gaan.

Als eerste valt op dat in het Oude Testament niet gesproken wordt van de Tien Geboden maar van aśèrèt haddebārīm de “Tien Woorden”(Ex 34:28; Deut 4:13; 10:4). In de Septuaginta (LXX), de eerste Griekse vertaling van het Oude Testament wordt dit vertaald met hoi deka logoi en ta deka rhèmata. Vroeg christelijke schrijvers, zoals Irenaeus en Clemens Alexandrinus, gaven dit weer met de term Dekaloog (dekalogos).

Interessant is dat de gebruikte Hebreeuwse term dābār “woord” ook de betekenis heeft van een “bevel” en een “gebod” (Spr 13:13) welke vaak met een enkel woord kan worden weergegeven (Ga!, Kom!, Hier!, Weg!, Stop!). En als we de Tien Geboden lezen, dan is het duidelijk dat het inderdaad om wetten of geboden gaat. Zo wordt in Exodus 24:12 gesproken over tōrā en miswā en in Markus 10:19 over entolai.

Omdat God deze regels van het verbond Zelf op 2 stenen tafels heeft gegraveerd (Ex 24:12; 31:18; 32:16) zien we dat de Tien Geboden ook namen hebben gekregen als “getuigenis” (Ex 25:16), “tafels van de getuigenis” (Ex 31:18) en “tafels van het verbond” (Deut 9:9; 11:15).


Tags: Bijbelstudie
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs